ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Általános tudnivalók

A FROMET EXPERT Kft., mint a gyujtoforras.hu tulajdonosa maximálisan tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső látogatók személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a weboldal milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel.

Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Látogatottsági statisztika

Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies), az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé.

A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják.

A Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal Ön által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben Ön valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. Jelen weboldal használatával Ön elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

Sütik használata

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.

Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

A honlap meglátogatása során a weboldal bizonyos adatokat automatikusan – főként statisztikai okból – eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a weboldalt elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt.

Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a weboldal az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Amennyiben személyes adatokat bocsát a weboldal rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

Biztonság

A weboldal az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében, tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.

Gyermekek személyes adatai

A weboldal soha nem kér személyes adatokat 14 éven aluli személyektől.

Ha 14 éven aluli gyermek szülője, vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat juttatott el a weboldalnak, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen használati feltételek “Személyes adatok módosítása és törlése” pontjában felsorolt címek alatt fordulhat a weboldalhoz. Ebben az esetben a gyermek adatait azonnal töröljük a nyilvántartásból.

Hírlevél

A weboldalon kezdeményezett regisztráció, valamint a Hírlevél küldő szolgáltatásra való feliratkozás egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.

A regisztrációval, illetőleg a Hírlevél feliratkozással kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy tőlünk elektronikus levelet fogad, amelyek bizonyos esetekben közvetlen vagy közvetett módon reklámot is tartalmazhatnak.

A feliratkozáskor megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető, bármelyik elektronikus Hírlevél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással.

Személyes adatok módosítása és törlése

A rögzített adatokat a weboldal törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes, vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn.

Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve.

Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk a következő elérhetőségeken:

Cím: FROMET EXPERT Kft. 1134 Budapest, Szabolcs u. 26-28. B/II/322.

Email: fromet.expert@gmail.com

Kérjük lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk a lehető leghamarabb eleget tenni kéréseinek.

Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a weboldal milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket.

Szerzői jogok

A honlap tartalma (szövegek, képek, animációk, videók) a FROMET EXPERT Kft. tulajdonát képezik, valamint a szerzői jog védelme alatt állnak. A weboldal bármely tartalmi eleme a tulajdonos hozzájárulása nélkül nem felhasználható.

Az adatkezelésért felelős

FROMET EXPERT Kft.

Cím: 1134 Budapest, Szabolcs u. 26-28. B/II/322.

Email: fromet.expert@gmail.com