ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. Általános tudnivalók

A FROMET EXPERT Kft., mint a Gyújtóforrás.hu tulajdonosa – a továbbiakban Gyújtóforrás – maximálisan tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső látogatók személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Gyújtóforrás milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel.

Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

A honlap meglátogatása során a Gyújtóforrás bizonyos adatokat automatikusan – főként statisztikai okból – eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Gyújtóforrás honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt.

Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Gyújtóforrás az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Amennyiben személyes adatokat bocsát a Gyújtóforrás rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

3. Biztonság

A Gyújtóforrás az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében, tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.

4. Gyermekek személyes adatai

A Gyújtóforrásnak soha nem kér személyes adatokat 14 éven aluli személyektől.

Ha 14 éven aluli gyermek szülője, vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat juttatott el a Gyújtóforrásnak, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen használati feltételek 5. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat a Gyújtóforráshoz. Ebben az esetben a gyermek adatait azonnal töröljük a nyilvántartásból.

5. Hírlevél

A Gyújtóforrás weboldalon kezdeményezett regisztráció, valamint a Hírlevél küldő szolgáltatásra való feliratkozás egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.

A Hírlevél feliratkozás után feliratkozási szándékát meg kell erősítenie az Ön által megadott e-mail címre rendszerünk által automatikusan küldött levélben.

A regisztrációval, illetőleg a Hírlevél feliratkozással kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy tőlünk elektronikus levelet fogad, amelyek bizonyos esetekben közvetlen vagy közvetett módon reklámot is tartalmazhatnak.

A feliratkozáskor megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető, bármelyik elektronikus Hírlevél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással.

6. Személyes adatok módosítása és törlése

A rögzített adatokat a Gyújtóforrás törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes, vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn.

Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában (FROMET EXPERT Kft. 1134 Budapest, Szabolcs u. 26-28. B./II./322.), vagy e-mailben (gyujtoforras@gmail.com).

Kérjük lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk a lehető leghamarabb eleget tenni kéréseinek.

Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Gyújtóforrás milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket.

7. Az adatkezelésért felelős:

FROMET EXPERT Kft. (1134 Budapest, Szabolcs u. 26-28. B./II./322.)

+ <