Hatósági ellenőrzés

Korábban már írtam arról, hogy a hatóság bármikor meglátogathatja például a társasházat hatósági ellenőrzés céljából. Nézzük, hogy néz ki ez a valóságban.

Hatóági ellenőrzés

A hatóság – tűzvédelmi problémák ellenőrzése során – nem más, mint a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos állományú tagja, azaz nemes egyszerűséggel a tűzoltó.

Mit vizsgálnak?

Egyrészt azt, hogy betartjuk-e a tűzvédelmi előírásokat, jogszabályokat, másrészt ha a tűzvédelmi hatóság valamilyen döntést, határozatot hozott az ügyünkben, ellenőrzi annak teljesítését.

Mi történik az ellenőrzés során?

A hatóság elkérhet, ellenőrizhet, tanulmányozhat iratokat, adatokat, információkat, továbbá – szemrevételezéssel, fényképek, vagy videó-felvétel készítésével – ellenőrizheti a helyszínt.

Mikor ellenőriz a hatóság?

A hatóság minden évben ellenőrzési tervet készít, ahol felsorolja, hogy az adott évben hol és miért tartanak ellenőrzést. Jogszabály szerint ezt a hatóság honlapján, illetve a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon is meg lehet tekinteni, de csak azokat a részeket, amelyek nem veszélyezteti az ellenőrzés célját. Nyilván vannak olyan ellenőrzések, amik nem fogják elérni a céljukat, ha az ügyfelek előre tudják, hogy ellenőrzést várhatnak.

Ezen kívül lehetnek olyan rendkívüli ellenőrzések, amelyekkel nem lehet év elején számolni, hisz az adott probléma év közben jelentkezik.

Például valaki bejelenti a szomszédját, hogy a folyosón szekrényt tárol, vagy egy esemény után olyan információ derül ki, ami szükségessé teszi az összes hasonló funkciójú létesítmény ellenőrzését. Gondoljunk például a West Balkán tragédiára, amit az szórakozóhely ellenőrzése követett.

Váratlan ellenőrzést bármikor, bármilyen okból elrendelhet a hatóság. Nem kell indokolniuk, hogy az adott helyen miért és mikor ellenőriz.

Az ellenőrzés lezárása

A hatóság az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít.

Ennek egy példányát a helyszínen adja át az ügyfélnek, vagy 10 napon belül megküldi neki.

Ha az ellenőrzésről határozat születik, és az abban foglaltak kizárólag a jegyzőkönyvben foglaltak tartalmazza, akkor a jegyzőkönyvet nem kell az ügyfélnek átadni, megküldeni.

Mi történik, ha megszegtük az előírásokat?

Ha a hatóság által kifogásolt dolog a magatartás megszüntetésével, vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, akkor a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és 20 napos határidőt ad annak megszüntetésére.

Persze vannak olyan jogszabálysértések, amelyek esetén a hatóság mérlegelés nélkül tűzvédelmi bírságot szab ki:

Tűzvédelmi szabálytalanság

Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/

Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/

Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő.

100 000

1 000 000

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges.

200 000

3 000 000

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő.

100 000

1 000 000

Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított.

30 000

/kijárat

45 000

/kijárat

Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított.

60 000

/kijárat

90 000

/kijárat

Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal.

200 000

/kijárat

300 000

/kijárat

Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal.

300 000

/kijárat

400 000

/kijárat

Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése.

60 000

500 000

Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított.

50 000

1 000 000

Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása

50 000

1 000 000

Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása.

30 000

2 000 000

A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése.

100 000/a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy

Tűzoltókészülék készenlétben tartásának, karbantartásának, hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével):
– készenlétben tartás hiánya

50 000/készülék

– karbantartás hiánya

30 000/készülék

Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
a) legfeljebb 100 m2 alapterületű:

100 000

/rendszer

400 000

/rendszer

b) 101–500 m2 alapterületű:

200 000

/rendszer

1 000 000

/rendszer

c) 500 m2 feletti alapterületű:

400 000

/rendszer

2 000 000

/rendszer

Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya.

150 000

/rendszer

1 500 000

/rendszer

Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya.

40 000

1 000 000

Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása.

30 000

1 000 000

Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása.

100 000/fő

Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért.

100 000/eltiltott fő

Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság).

100 000

1 000 000

Ha az üzemeltető a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes („A”), a tűz- és robbanásveszélyes („B”), valamint a tűzveszélyes („C”) tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem gondoskodik – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről.

100 000

500 000

Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el.

60 000

250 000

A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé.

30 000

1 000 000

 

Ha a megadott határidőre nem szüntetjük meg a szabálytalanságot, biztosak lehetünk benne, hogy hamarosan érkezik a tűzvédelmi bírság befizetését követelő csekk.

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

tizenkilenc − 9 =

+ <