Találtam egy cikket a homar.blog.hu honlapon “Kapott-e már valaki kéményellenőrzésileg tűzvédelmi bírságot?” címmel, amelyben egy hölgy attól tart, hogy ha a kéményseprő ellenőrzése idejekor épp dolgozik, azaz nem engedi be Őket, akkor számíthat-e tűzvédelmi bírságra? Megkérdeztem erről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét, aki meg is küldte az erről szóló tájékoztatást.

A kéményseprő-ipari közszolgáltató határozza meg az éves sormunka elvégzésének (kéményellenőrzés, szüksége szerinti tisztítás, 4 évente a műszaki felülvizsgálat) időpontját.

Erről az ingatlan használóját (tulajdonos, bérlő, szívességi lakáshasználó stb.) az időpont előtt legalább 8 nappal írásban értesíti.

Az értesítés módját a közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat határozza meg önkormányzati rendeletben.

Ha a megadott időpontban a kéményseprő az ingatlanba nem tud bejutni, egy újabb értesítést hagy a címen egy 30 napon belüli újabb időpontról. Amennyiben az újabb időpontban sem tartózkodik otthon senki, a kéményseprő írásos felhívást hagy a címen, hogy a kötelező közszolgáltatást a használó megrendelésre vegye igénybe 30 napon belül, a közszolgáltatási díjon felüli díjazásért, ellenkező esetben értesíti a tűzvédelmi hatóságot.

Ha az ingatlan használója nem veszi igénybe a közszolgáltatást, és elválik egymástól a használó és a tulajdonos, a közszolgáltatónak a 30 napos határidő leteltét követően 3 munkanapon belül fel kell hívnia írásban az ingatlan tulajdonosát (amennyiben számára a neve és lakcíme ismert) a közszolgáltatás 30 napon belüli kötelező igénybevételére.

Ha a tulajdonos nem tesz eleget a felhívásnak, a közszolgáltató értesíti a tűzvédelmi hatóságot (az ingatlan fekvése szerint illetékes kirendeltséget) a szükséges adatok megadásával.

A tűzvédelmi hatóság hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy az ingatlan tulajdonosa valóban nem tette-e lehetővé a közszolgáltatás elvégzését, valamint hogy a közszolgáltató betartotta-e az értesítésekre vonatkozó előírásokat: az ingatlan tulajdonosát tájékoztatja a közszolgáltató értesítéséről, annak tartalmáról, mellékleteiről és a tulajdonost nyilatkozattételre, iratbemutatásra hívja fel azokkal kapcsolatban.

Ha az ellenőrzés során megállapítható az ingatlantulajdonos felelőssége, először hatósági felhívást bocsát ki, melyben határidő megadásával felhívja a tulajdonost a közszolgáltatás igénybevételére.

A felhívásban megadott határidő elteltével a hatóság vizsgálja, hogy a tulajdonos eleget tett-e a kötelezettségének.

Ha megállapítható, hogy továbbra sem végeztette el a kötelező ellenőrzést, tisztítást, a hatóság tűzvédelmi bírságot szab ki.

A tűzvédelmi bírság összege: 5.000,- Ft-tól 30.000,- Ft-ig terjedhet. A bírság mértékénél a hatóság a fokozatosság elvét követi, figyelembe veszi a jogsértések számát, gyakoriságát.

A törvény hatálybalépésétől számítva az ország területén, mindösszesen 3 esetben történt tűzvédelmi bírság kiszabása azon okból kifolyólag, mert az ingatlantulajdonos nem tette lehetővé a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzését.

A tulajdonos számára tehát a közszolgáltatás kötelező igénybevételét jogszabály írja elő. A jogszabály határozza meg az értesítések számát is.

Tűzvédelmi bírság legkorábban a 5. értesítés, felhívást követően kerülhet kiszabásra, amikor a tulajdonos már nem hivatkozhat arra, hogy önhibáján kívül nem tartózkodott otthon.

A hatósági felhívás, illetve a tűzvédelmi bírság kiszabása alól akkor mentesülhet az ingatlan tulajdonosa, ha a tűzvédelmi hatóság megállapítja, hogy a közszolgáltató nem tartotta be az ingatlan tulajdonosának értesítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, határidőket.

Az ingatlan használója, tulajdonosa a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban panasszal fordulhat a közszolgáltatóhoz, vagy a közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzathoz (megyeszékhelyen lévő megyei jogú város önkormányzata – Pest megyében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata –  vagy az az önkormányzat, mely a feladatot átvállalta). A tűzvédelmi hatósághoz ezen panaszeljárások eredménytelensége esetén fordulhat.

Jogszabályi rendelkezések:

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 7. § (1) bekezdés, 7. § (3) bekezdés, 9. §, 12. § (2) bekezdés c), e), és f) pont.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet 3. § (5) bekezdés.

[useful_banner_manager banners=11 count=1]


31 hozzászólás

Kiss Dia · 2017-03-26 - 10:15

Kedves Csilla!
A 3 éve nem lakott lakásomat eladtam. 4 lakásos társasház földszintjén. 2 földszinti, 2 emeleti lakás.
A vevő a befalazott kéményre gáz-központi fűtést szeretne csatlakoztatni.
A kéményseprő vállalatnak közöltem, hogy a lakást nem lakja senki, így az évenkénti felülvizsgálatra nem szólított fel. Azt nem tudom, hogy a felettem lakó szomszéd használja-e.
A katasztrófavédelem úgy tájékoztatott, hogy közös kéményre (gyűjtőkéményre) kondenzációs kazánt ma már nem lehet bekötni.
A vevő meg akarja fizettetni velem a több százezer forintos költséget, hogy a kémény újra használatba kerülhessen.
Idén már felülvizsgálták a kéményt, amikor még a tulajdonomban volt az üres lakás. A bizonylaton külső és belső javításokat kértek a következő 4 éven belülre.
Köszönettel:
Kiss Dia

  Csepregi Csilla · 2017-03-30 - 08:15

  Kedves Dia!

  Szerintem ez nem tűzvédelmi, hanem jogi kérdés, így sajnos ehhez nem értek.

  Üdv, Csepregi Csilla

Nagy Tibor · 2017-01-29 - 20:08

Basszák meg nem pucolják a kéményt csak oda tartanak valami kütyüt aztán kész! Én tisztítom saját magam, ők meg kiszámlázzák a pénzt elkérik! Felháborító!

  Csepregi Csilla · 2017-01-30 - 13:37

  Kedves Tibor!

  A kémények tisztítása 2016. július 1. óta a lakosság számára ingyenes.

  Tisztelettel, Csepregi Csilla

Szabados László · 2017-01-03 - 09:34

Üdvözlöm!
A kérdésem a következő: Idáig gázberendezéseket használtam Yunkers vízmelegítő, Héra égős cserépkályhát és Calor II falimelegítőt 1 kéménybe kötve.Ezeket a berendezéseket villany üzemeltetésű készülékekre kívánom lecserélni. A konyhai gáztűzhelynek nincs szüksége kéményre, ezért szeretném szabályosan lezárni a kéményt! Mivel ilyenről nincs tapasztalatom és tudásom, ezért kérném a segítséget a szakszerű lezárásával kapcsolatban.A kéménybe más nem csatlakozik, csak a jelzett készülékeim. Köszönettel László.

  Csepregi Csilla · 2017-01-03 - 10:33

  Kedves László!

  Sajnos nem vagyok otthon ebben a témában. Én, személy szerint megkeresném a helyi kéményseprő-ipari szervet, mert ők jogosultak egy kéményt használaton kívül helyezni. A vonatkozó jogszabály szerint:

  használaton kívüli égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, amelynek összes nyílását befalazták vagy nem éghető anyaggal tömören, vagy egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, valamint a lezárás megfelelőségét a kéményseprő-ipari szerv vagy a kéményseprő-ipari szolgáltató által kiállított dokumentum igazolja;

  A kérdéses jogszabályt itt találja: https://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192875.329311

  Üdv, Csepregi Csilla

V. István · 2016-12-01 - 13:55

Kedves Csepregi Csilla

Én is tanácsot szeretnék kérni kémény témával kapcsolatban.
A Főkétüsz Kft. kötelezettsége alapján 2012. évben az Erzsébetvárosi Önkormányzat
Társasházunk egyes kéményeinek (nem az összes) életveszélyességére vonatkozólag
az Új Európai Uniós (MSZ-EN) jogszabályok és szabályozások bevezetésére hivatkozva
kötelezi az érintett a Társasházunk kéményeit a magasításra.
Fontos megjegyezni. hogy a kémények jelenleg is hibátlan állapotúak, melyek pár évvel
az új MSZ-EN szabályozások bevezetése előtt lettek felújítva és kibélelve, tehát az
akkoriban érvényben lévő szabályozásnak teljes mértékben a mai napig megfelelnek.

Ezt a FŐKÉTÜSZ illetékese, kéményseprője is elismerte, mivel a korábbi években történt
éves kéményellenőrzések során teljesen rendben találta azokat (amiről igazolást is adott)

Tehát az életveszélyessé nyilvánítás kizárólag az új uniós szabályozás „honosítására” hivatkozva
történt, ami előtt értetlenül állunk mivel a FŐKÉTÜSZ honlapján lévő releváns dokumentum
is egyértelműen leírja, hogy ezen új szabályozás alapján, a már meglévő és hibátlan állapotú
kémények nem kötelezhetőek a magasításra
  https://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.2013.Muszaki.szabalyozas.II.segedlet.pdf :
Ebből néhány mondatot idéznék:
“Természetesen meglévő épületek, meglévő épületgépészeti és tüzeléstechnikai berendezések esetén 
az MSZ EN-nek előírásait nem kell figyelembe venni ! Felújításkor, átalakításkor, új berendezések
tervezésekor, új tüzelőberendezések telepítésekor, égéstermék-elvezető berendezések korszerűsítésekor,
új égéstermék-elvezetők tervezésekor, kivitelezésekor azonban már a korszerű, biztonsáégtechnikailag
megfelelőbb szabályozást figyelembe kell venni, illetve alkalmazni kell !”

„Összefoglalva tehát az új szabályozások visszamenőlegesen nem hatályosak, azokat érvényesíteni meglévő
(a hatálybalépésüket megelőző) állapotokra nem lehet, de az égéstermék – elvezető berendezések,
valamint a kapcsolódó tüzelőberendezések bármilyen módosulásánál, megváltoztatásánál kötelezően
alkalmazni kell!”

Ezen szabályozásra a FŐKÉTÜSZ illetékéseit is felhívtuk. Ennek ellenére a FŐKÉTÜSZ százezer forintos bírságot szabott ki tavaly társasházunkra.
Mit tanácsol, hol tudunánk ezügyben megfelelő jogorvoslatot kérni?

Tistelettel!
V. István

  Csepregi Csilla · 2017-01-03 - 09:43

  Kedves István!

  Sajnos kéményseprős témában, ilyen szinten nem vagyok otthon. Nem is hallottam arról eddig, hogy egy szolgáltató bírságot szabna ki… Egyébként, véleményem szerint egy ilyen bírság kiszabásakor illene feltüntetni a jogorvoslati lehetőséget.

  Üdv, Csepregi Csilla

Ferenc · 2016-11-23 - 07:44

Hasonló jártunk, részlet a fki.eszakbuda@katved.gov.hu-nak küldött levélből:
Az ellenőrzés második kísérleti időpontjában vártuk a szakemberek megjelenését a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés végett. A szakemberek az általuk megjelölt időpontban nem jöttek, még azon a napon jeleztük a FŐKÉTÜSZ felé az elmaradást, a panaszról hivatkozási szám készült.

Kértük a fentiekre tekintettel a sormunka keretén kívüli megrendelés törlését, mivel az ingatlan használójának ebben az esetben nem róható fel az elmaradás.

A válasz nemleges volt és a panaszt nem fogadták be, így a tapasztalat, ha otthon maradsz akkor se biztos, hogy jönnek a megadott időben, panasz esetén, nem ismerik el, hogy nem jöttek a kijelölt időben!

PLászló · 2016-11-17 - 00:40

A kéményseprő eddig fűtési idényen kívűl jött, most november 14.-én.
Törvényileg van-e szabályozva az ellenőrzés időpontja?
Köszönettel: PL

  Csepregi Csilla · 2016-11-17 - 17:31

  Kedves László!

  Az ellenőrzés időpontja nincs semmilyen módon szabályozva, azaz fűtési szezonban, vagy azon kívül is ellenőrizhetik a kéményt.

  Üdv, Csepregi Csilla

H. Erika · 2016-05-13 - 22:52

Tisztelt cím!

Az idős, beteg szüleim: 74 és 80 évesek. A kéményseprők által megjelölt kémény ellenőrzés első időpontjában nem tudtak otthon lenni. Orvoshoz mentek, édesapám rákos, daganatos beteg.
A kéményseprők által megadott második időpontban viszont OTTHON VOLTAK ÉS LELKIISMERETESEN VÁRTÁK A KÉMÉNYSEPRŐT!!!
A nappali szobában ültek, olvastak és várták, hogy a kéményseprő becsengessen!
A kéményseprő viszont azon a napon nem csengetett.
Amikor lejárt az a időszak, amikor kellett volna, hogy jöjjön a kéményseprő, édesanyám telefonon érdeklődni próbált az ügyfélszolgálatnál. A telefont senki nem vette fel, ezért ezen a napon nem tudott reklamálni sem.
A következő napon, szüleim kérésére, írtam egy panasz levelet, mivel az idős szüleimnek nincs Internet elérhetőségük. Ha lenne, akkor sem tudnák használni!
Ahhoz, hogy a panasz levelet édesapám nevében el tudjam küldeni, kénytelen voltam regisztrálni a Főkefe Kft honlapján, mivel semmilyen e-mail címre nem lehet nekik írni!
Ezen kívül, édesanyám felhívta őket, de az ügyintéző hölgy, akivel beszélt, nem akarta elismerni, hogy a kéményseprő nem csengetett be a családi ház kapuján, és ELHITETTE ÉDESANYÁMMAL, hogy a csengő biztosan nem működik jól, és: hogy minden esetben a következő kiszállásért és a munkájukért külön FIZETNI KELL!
Sajnos édesanyám ezt elhitte, és nem mert ellenkezni sem, mert félt a bírságtól!
A szüleim ketten élnek egy nyugdíjból! Még a gyógyszereket sem tudják megvenni a pénzükből!
Az, hogy a csengőjük nem működik – aljas hazugság és átverés!
Mivel nem lakom ott, másfél órát utaztam, hogy személyesen kipróbáljam, és a csengő tökéletesen működött! A szomszédok is elmondták, hogy amikor becsengetnek, a szüleim mindig hallják a csengőt és kijönnek! A többi szolgáltató, pl. a vízóra leolvasó, vagy a GÁZMŰVEK és az ELMŰ munkatársai is mindig tudtak becsengetni, és a szüleim beengedték őket.
Az írásos panaszra, amelyiket édesapám kérésére megírtam a Főkefe Kft-nek, ma érkezett egy válasz, amiben tagadják, hogy nem csengetett be a munkatársuk, és arra kötelezik édesapámat, hogy rendelje meg az újabb kiszállást, amiért fizetni kell. A megrendelést Interneten adhatja le (!) ami neki nincs. A megrendelő lapot nyomtassa ki, majd töltse ki, és szkennelje be, és küldje el….
A szüleimnek nincs nyomtatójuk, és nem tudják, mi az a szkennelés!
Vagy, menjen be személyesen, és vegye át a nyomtatványt…
Nem tud bemenni, fájdalmai vannak, édesanyámnak pedig olyan mértékben ingadozik a vérnyomása, hogy egyedül nem mer elindulni sehova.
Nekem sincs nyomtatóm, és nem tudok szkennelni, az út a szüleimhez oda-vissza összesen 3 óra!
Telefonon is elvileg meg lehet rendelni a szolgáltatást, de ha utólag letagadják, hogy megtörtént a megrendelés, akkor nem tudjuk bizonyítani, hogy igazunk van.

Egyébként, nem is akarunk megrendelni és fizetni valamiért, ami nem jogos! Nem akarom, hogy a szüleimtől ilyen módon, átveréssel pénzt vegyenek el!

Ráadásul, nem sikerült megtudni, hogy milyen összegről van szó. Az édesapámnak azt írták, hogy az árat megnézheti egy honlapon. Nincs Internetje, hogy nézze meg??
Én megpróbáltam segíteni, otthon megnézni, de csak egy értelmezhetetlen táblázatot találtam, amelyikből nem derül ki, hogy a szüleimet MILYEN ÖSSZEGGEL AKARJÁK ÁTVERNI.
Hallgassanak, és várjanak a meglepetésre?

A LEGSZOMORÚBB AZ, HOGY HA ÉN NEM VAGYOK, HOGY SEGÍTSEK NEKIK, AKKOR TELJESEN VÉDTELENEK, MERT MÁR NEM KÉPESEK MEGÍRNI EGY PANASZLEVELET, ÉS ARRA SEM KÉPESEK, HOGY MEGKÜZDJENEK AZ ÉLETERŐS, LEKEZELŐ, ROSSZINDULATÚ ÜGYINTÉZŐKKEL!

  Csepregi Csilla · 2016-05-23 - 10:52

  Kedves Erika!

  Nagyon elszomorít, ami írt. Sok hasonlót olvasok. Sajnos segíteni nem tudok. Remélem, sikerül valamilyen, Önöknek pozitív megoldást találni.

  Üdv, Csepregi Csilla

Gyuri · 2014-12-08 - 18:39

Kapják be a kéményseprök. ha csak akkor lenne tisztiva a kémény amikor ök megjelennek,mefulladnánk a füstben.

Padini · 2014-09-17 - 17:31

Kedves Csilla,

évek óta azzal a felháborító és ordító problémával küzdünk, hogy “jön a kéményseprő” aki 7-16 óráig jöhet bármikor. Jöjjön 14:35 perckor, ne egész nap “jöjjön”. Munkaidőben….
Ha nem dolgozom, akkor van időm otthon ülni, de akkor nem fizetek adót, nem lesz bevétele állambácsinak a közszolgáltatókra sem. Minden évben várjak, hogy “jön a kéményseprő”, a gázszolgáltató, a vízszolgáltató, az áramszolgáltató, a kábeltévés, stb… Mindenki csak 1 napot kér, mert ő jön. Ha jön, a kéményseprő már 3 éve nem jött a megadott időpontban.
Értem én, teljes nyomvonalat kell ellenőrizni…, de miért nem lehet 2014-ben nyilatkozni arról, hogy nincs nálam bekötve semmi, nincs kémény, nincs mit ellenőrizni. Rendeljem meg a kiszállást, de nincs miért kijönni! Feleslegesen jön ki a kéményseprő, raboljuk egymás idejét.
Van arra gyakorlat és precedens, hogy a tulajdonos nyilatkozik (büntetőjogi felelősségének tudatában), két tanúval aláírva, hogy nincs kémény bekötve, nem használja a kéményt, nem ütött rajta lyukat, tehát nincs mit ellenőrizni?
Megkíméljük egymást attól, hogy a kéményseprő kijöjjön, és én is kivegyek egy nap szabadságot.

Köszönöm a választ.

P.A. · 2014-08-25 - 12:46

Kedves Csepregi Csilla

Tanacsot szeretnek kerni. A lakasomban nincs kemeny, parapetes konvektor es villanybojler van. Oktobertol kulfoldre koltozom, a lakas hasznalaton kivul lesz. Voltam a kemenysepro vallalatnal bejelenteni, ok allitolag nem buntetnek csak a tuzvedelmi hatosag. Egeszen biztos hogy a nem letezi kemeny ellenorzese miatt nem fogok hazautazni. Hol kell bejelentenem?
Koszonettel

P.A.

  Csepregi Csilla · 2014-08-27 - 15:25

  Kedves P.A.!

  Megkérdeztem a jelzett problémáról a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. ügyfélkapcsolati és kommunikációs osztály vezetőjét, aki a következő választ adta:

  A FŐKÉTÜSZ nem hatóság, így nincs büntetési joga. A FŐKÉTÜSZ-nek, mint közszolgáltatónak a jogszabályi előírások szerint (63/2012 (XII.11.) BM rendelet) átjelentési kötelezettsége van bizonyos, a jogszabályban (347/2012 (XII.11.) Korm.rend.) meghatározott esetekben. Ilyen esetnek számít, ha egy ingatlanba a meghirdetett két időpontban nem tudtunk bejutni, és a pótellenőrzést az ingatlan tulajdonosa vagy használója a második sikertelen időponttól számított 30 napon belül nem rendeli meg. Ebben az esetben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint tűzvédelmi hatóság 5.000 és 30.000 Ft közötti bírságot szabhat ki, illetve kötelezi az ingatlan tulajdonosát (használóját) a kéményellenőrzés pótlólagos igénybevételére.

  Az említett BM rendelet 1.sz. melléklete rögzíti, hogy a kéményellenőrzés során a kéményseprőnek a kéményt annak teljes nyomvonalán keresztül vizsgálnia kell, így azon ingatlanokba is be kell jutnia, ahol nincs tényleges kéményhasználat, de az ingatlan érintett valamely kémény nyomvonala által. Ilyen esetekben az ellenőrzés élet- és vagyonbiztonságot szolgáló további cél, hogy az ellenőrzés feltárja az esetleges engedély nélküli bekötéseket, amelyek veszélyt jelentenek mind az adott ingatlanban lakóra, mind – társasház esetén – a szomszédos ingatlanok lakóira.

  A jogszabály meghatározza az időlegesen használt ingatlan fogalmát, amelyekre négyévenkénti ellenőrzési kötelezettséget ír elő. A BM rendelet szerint az időlegesen használt ingatlan fogalma: a beépítésre nem szánt területen vagy a beépítésre szánt területek közül a hétvégi házas területen fekvő olyan ingatlan, amelyen lakóhelyet vagy tartózkodási helyet nem létesítettek, szálláshely szolgáltatási tevékenységet nem folytatnak, és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki. Fontos tudni, hogy pl. egy belvárosi társasház valamely albetétje értelemszerűen nem tartozik ebben a körbe.

  Általánosságban elmondható a lenti eset kapcsán, hogy:

  1. az ügyfél regisztrálhat honlapunkon, ahol megnézheti a tárgyi ingatlan idei ellenőrzésének első tervezett dátumát. Ha az ellenőrzés még nem történt meg, és a tervezett dátum az elutazása előtti, akkor biztosítsa az első időpontban a bejutást, és így a következő évi ellenőrzésig nem kell számítania újabb ellenőrzésre. Ha első tervezett időpont az elutazás utáni, akkor azt javasoljuk, hogy rendelje meg az ügyfél mihamarabb az ellenőrzést, hogy az biztonsággal megvalósuljon még az elutazása előtt, így a következő évi ellenőrzésig nem kell számítani újabb ellenőrzésre.

  2. ha nem kíván regisztrálni, vagy a két meghirdetett időpont már elmúlt, akkor azt javasoljuk, hogy rendelje meg az ügyfél mihamarabb a (pót)ellenőrzést, hogy az biztonsággal megvalósuljon még az elutazása előtt, így a következő évi ellenőrzésig nem kell számítani újabb ellenőrzésre.

  Tekintettel arra, hogy kollégáink nem mérlegelhetnek ilyen esetben és az adott ingatlan „lakatlanságáról” megbizonyosodni nem tudnak, azt úgy kell kezelniük, mint egy használatban lévő ingatlant. Jelenlegi szabályozási környezetben nincs lehetőség az ügyfél levelében kérdezett bejelentés megtételére.

  Remélem tudtam segíteni! Üdvözlettel: Csepregi Csilla

   P.A. · 2014-08-27 - 16:05

   Kedves Csilla,
   Öszinten koszonom alapos es reszletes segitseget! Kb 3 hete volt elkenorzes ezert jovo nyaron, a szabadsag alatt fogok ujra ellenorzest kerni.
   Meg egyszer nagyon koszonom

   Adrienn

    Csepregi Csilla · 2014-08-28 - 07:16

    Kedves Adrienn!

    Igazán nincs mit 🙂 Örülök, hogy rendeződött….

    Üdv: Csepregi Csilla

lakatos cézár · 2014-07-28 - 18:51

“a kötelező közszolgáltatást a használó megrendelésre vegye igénybe 30 napon belül, a közszolgáltatási díjon felüli díjazásért, ellenkező esetben értesíti a tűzvédelmi hatóságot.” Mi ez ha nem fenyegetés? Nem szégyellitek a pofátokat?

Kazi Zsófia · 2014-07-08 - 18:18

Mi történik akkor ha tavaly (pont egy éve) hagytak egy figyelmeztetést 1/b megjelöléssel és most jönnek megint ellenőrizni, de a kéményt nem béleltettük még?

  Csepregi Csilla · 2014-07-11 - 11:15

  Kedves Zsófia!

  Nagy valószínűséggel a kéményseprő megtiltja a kémény használatát.

  Üdvözlettel: Csepregi Csilla

állampolgár · 2013-10-17 - 11:12

Már nagyon unom, hogy minden szolgáltató keresztül-kasul rohangálhat az ingatlanomban!!!!!!!!!!! Rendelkeznek ezek erkölcsi bizonyítvánnyal???
Miért kell nekem minden idegent törvényileg beengednem a saját tulajdonomba????????????

laci · 2013-09-26 - 18:05

Nem értem miért kéne beengednem a lakásomba a kéményseprőt,ha nincs a házamon kémény?És ez kívülről is jól látszik.

P. Gy. · 2013-09-02 - 23:50

Ez hasznos információ, köszönet annak aki publikálta.

Nálunk márciusban volt már “kémény” ellenőrzés, és most szeptemberben megint beütemeztek egyet!
Nem túl gyakori kicsit?!
Annál is inkább mert nincs használatban lévő kémény a lakásban csak két gázkonvektor, ami az utcára szellőzik.
Az ember kénytelen napokat otthon tölteni, hogy valamikor a nap folyamán megjelenjen a kéményseprő, gázóra leolvasó, ilyen-vagy-olyan szerelő, szakember, kiszállitó stb. – nem mindenki nyugdijas vagy munkanélküli, a feltételezés, hogy valaki otthon tud lenni munkaidőben alapban hibás.

  Csepregi Csilla · 2013-09-04 - 12:18

  Tisztelt P. Gy.!

  A következőket érdemes tudni:

  A használaton kívüli kémény olyan égéstermék-elvezető, amelynek összes nyílását befalazták, vagy nem éghető anyaggal tömören, vagy egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták. Az, hogy az Önök kéménye ilyen módon van-e használaton kívül helyezve, a kéményseprő egy helyszíni szemlén dönti el. Ha nincs “hivatalosan” használaton kívül helyezve a kémény, akkor tartalék kéménynek minősül.

  A tartalék kémény olyan égéstermék-elvezető, amely a tartalékfűtés célját szolgálja, üzemképes állapotban van, de nincs rácsatlakoztatva tüzelőberendezés. Az éves kéményseprő ellenőrzés során a tartalék kéményt ugyanúgy ellenőrzik, mint a használatban lévőt, az ellenőrzés alól csak a használaton kívüli kémény mentesül. Tehát ha nem szeretnének kéményseprő ellenőrzést a lakásban, helyeztessék használatok kívül a kéményt.

  A kémények ellenőrzésének gyakoriságát az határozza meg, hogy milyen tüzelőanyagot használnak a kéményhez csatlakozó berendezésben.

  Ha Önöknek tartalék kéményük van, akkor évente 1 alkalommal jönnek ellenőrizni.
  Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló kémények esetén évente 2 alkalommal ellenőriznek.
  Gáztüzelő-berendezéseket kiszolgáló kémények esetén évente 1 alkalommal.

  Azt feltételezem, hogy ha márciusban volt kémény-ellenőrzés, akkor a szeptemberre ütemezett ellenőrzés Önt semmilyen formában nem érintheti. El tudom képzelni, hogy a házban, ahol lakik, van olyan lakó, aki szilárd tüzelésű fűtőberendezést üzemeltet, és a szeptemberi időpont nekik szól.

  Szerintem nincs olyan hatóság, aki megbírságolhatná Önt, ha nincs otthon a kéményseprő ellenőrzésekor, hiszen jogszabály szerint az Ön kéményét évente csak 1 alkalommal kell ellenőrizni.

  Ha további kérdése van, szívesen segítek.

  Üdvözlettel: Csepregi Csilla

   Zádori Judit · 2014-03-27 - 19:16

   Kedves Csepregi Csilla!

   Vásároltam egy lakást, amelyben a vásárlás időpontjában használat alatt lévő kémény nem volt (házközponti fűtés üzemel a házban). Az eredeti építési tervben a lakás konyhája mellett kémény van feltüntetve, ezért – esetleges cirkó-fütés kiépítése miatt – megkerestük a ház közös képviselőjét, aki elmondta, hogy nem sokkal korábban emelet-ráépítés történt és a kéményt befalazták.
   Felteszem, hogy a társasház a kémény végleges lezárásához a megfelelő hatósági engedélyt megszerezte, ezzel a kémény használaton kívül helyezését kérvényezte és ahhoz az engedélyt megkapta. Miért jön akkor a kéményseprő évente ellenőrizni a hivatalosan bejelentett, megszüntetett kéményt ellenőrizni? Miért szed tőlem évente díjat a semmiért?
   Ha a társasház a használaton kívül helyezést már kérvényezte, miért kellene nekem még egyszer kérni a használaton kívül helyezést?
   Ha a társasház mégsem kérte a használaton kívül helyezést és ennek ellenére használatra alkalmatlanná tette azt, hogyan érhetem el, hogy a lakásomban egy használható kémény üzemeljen?
   köszönom a válszát előre is.

   Zádori Judit · 2014-03-27 - 19:33

   Kedves Csepregi Csilla!

   Még egy kérdés: mit ellenőriz a kéményseprő a lakásban egy olyan kéményen, amelynek a lakásban minden nyílása le van falazva? Nem lenne elegendő azt egyszer jegyzőkönyvezni, vagy ha ehhez a hatóság ragaszkodik akár évente jegyzőkönyvezni DÍJMENTESEN?

    Csepregi Csilla · 2014-03-31 - 08:20

    Kedves Judit!

    Kérdéseivel – mivel nem derült ki a hozzászólásából, hogy melyik városban él – megkerestem a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Ügyfélkapcsolati és Kommunikációs Osztályát akik a következő választ adták:

    Feltett kérdéseivel kapcsolatban az alábbi tájékoztatással tudunk szolgálni.

    „Vásároltam egy lakást, amelyben a vásárlás időpontjában használat alatt lévő kémény nem volt (házközponti fűtés üzemel a házban). Az eredeti építési tervben a lakás konyhája mellett kémény van feltüntetve, ezért – esetleges cirkó-fűtés kiépítése miatt – megkerestük a ház közös képviselőjét, aki elmondta, hogy nem sokkal korábban emelet-ráépítés történt és a kéményt befalazták.”

    1. Felteszem, hogy a társasház a kémény végleges lezárásához a megfelelő hatósági engedélyt megszerezte, ezzel a kémény használaton kívül helyezését kérvényezte és ahhoz az engedélyt megkapta.

    Ezt kizárólag a pontos cím ismeretében tudjuk megerősíteni.

    2. Miért jön akkor a kéményseprő évente ellenőrizni a hivatalosan bejelentett, megszüntetett kéményt ellenőrizni? Miért szed tőlem évente díjat a semmiért?

    Tekintettel arra, hogy cím hiányában nem tudjuk ellenőrizni, hogy az adott ingatlan rendelkezik-e, és ha igen, milyen kéménnyel/kéményekkel, így erre sajnos nem tudunk egyelőre válaszolni. Általánosságban elmondható, hogy a tartalékkéményt a közszolgáltatónak ellenőriznie kell. A tartalékkémény fogalmát a 2012. XC. törvény határozza meg:

    „tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, amely a tartalékfűtés célját szolgálja, üzemképes állapotban van, de nincs rácsatlakoztatva tüzelőberendezés”
    Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatónak ellenőrzési kötelezettsége van, így a szolgáltatás díjköteles. A vonatkozó díjat a 14/2013. (III.18.) Főv. Kgy. rendelet díjmelléklete tartalmazza.

    3. Ha a társasház a használaton kívül helyezést már kérvényezte, miért kellene nekem még egyszer kérni a használaton kívül helyezést?

    Ahogy fentebb is írtuk, pontos cím ismeretének hiányában, nem tudjuk megerősíteni, hogy az adott kémény/kémények használaton kívül helyezését a társasház kezdeményezte-e, és arra hozzájáruló kéményseprő-ipari nyilatkozatot kapott.

    4. Ha a társasház mégsem kérte a használaton kívül helyezést és ennek ellenére használatra alkalmatlanná tette azt, hogyan érhetem el, hogy a lakásomban egy használható kémény üzemeljen?

    Ezt egyfelől a cím ismeretének hiányában, másfelől a helyszín, a helyi feltételek, műszaki állapot ismerete nélkül megmondani nem tudjuk. Ugyanakkor a 63/2012. (XII.11.) BM rendelet 5. § (2) bekezdése tételesen meghatározza, hogy milyen esetekben kötelező ún. előzetes kéményseprő-ipari nyilatkozatot kérnie az ingatlantulajdonosnak. A fentiekben felvázolt eset minden bizonnyal a (2) hatálya alá tartozik. Több között éppen az ilyen kérdések megválaszolására írja elő a jogszabály az előzetes kéményseprő-ipari nyilatkozat megrendelésének kötelezettségét.

    5. Még egy kérdés: mit ellenőriz a kéményseprő a lakásban egy olyan kéményen, amelynek a lakásban minden nyílása le van falazva? Nem lenne elegendő azt egyszer jegyzőkönyvezni, vagy ha ehhez a hatóság ragaszkodik akár évente jegyzőkönyvezni DÍJMENTESEN?

    A fentebb említett BM rendelet 1. mellékletének I. pontja szabályozza a közszolgáltatás keretében által elvégezendő ellenőrzési feladatokat. Ennek értelmében a hivatalosan használaton kívül nem helyezett égéstermék-elvezető esetében annak teljes nyomvonalán ellenőrizni kell, hogy van-e külső elváltozás, repedés. Emellett a járat átjárhatóságát, szabad keresztmetszetét a teljes nyomvonala mentén szemrevételezéssel, szükség esetén a járaton átvezetett, arra alkalmas idomszerrel, tisztítószerszámmal, ellenőrizni kell. Mindezeken felül az ellenőrzésnek további élet- és vagyon védelmi funkciója is van azáltal, hogy az éves ellenőrzéssel kiszűrhetőek a szabálytalan bekötések, amelyek közvetlen életveszélyt jelenthetnek a használóra és a környezetében élőkre egyaránt.

    Remélem tudtam segíteni.

    Üdvözlettel: Csepregi Csilla

Pista · 2013-08-28 - 11:38

Miért nem szervezik meg, hogy emberi időpontban legyen az ellenőrzés? Napközben, munkaidőben rengetegen nincsenek otthon! Vegyek ki szabadságot? Ez felháborító! Ez tömegeket érintő probléma!
Utána meg megbírságolnak! Vagy erre megy ki az egész?

G.GABOR · 2013-08-08 - 11:26

Minden évben jön a szerelő ellenőrizni és karbantartani az eszközöket,amiért én fizetek neki! A kéményseprő a kéményt ellenőrizze,ne a vízmelegítőt.Aki meg nem ellenőrizteti a berendezéseit,az vessen magára, ha elpusztul a szénmonoxidtól.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

kilenc − hat =