A bennem élő szakember sikítva tiltakozik, mikor a hírekben azt hallja, hogy a tüzet rövidzárlat okozta. Megpróbálom bemutatni, hogy ez normál körülmények között miért nem lehetséges.

Az elektromos energia szinte minden háztartásban jelen van, hisz ezzel működtetjük a mosógépünket, TV-készülékünket, vagy kávéfőzőnket, esetleg ezzel töltjük fel mobiltelefonunkat. Vegyük sorra tehát, hogy melyek azok az elektromos meghibásodások, amelyek a lakásokban általában tüzet okozhatnak.

Kábelek, vezetékek túlterhelése

Ez akkor fordul elő, ha az elektromos rendszer rosszul van megtervezve, kivitelezve, a biztonsági berendezéseket (kismegszakító, olvadó biztosíték) kiiktatjuk, vagy a vezetékszakasz valamilyen gyártási, szerelési hiba, esetleg sérülés miatt elvékonyodik.

Sok olyan tűzesettel találkoztam, ahol a vezeték az ágy, vagy más bútor alatt, mellett került elvezetésre, és a berendezések tologatásával, mozgatásával a vezeték megsérült például úgy, hogy a bútor lába alá került, összenyomódott.

Ha a vezetéken átfolyó áram erőssége meghaladja annak terhelhetőségét (pl. a vezeték sérülése, elvékonyodása miatt), akkor ez a szakasz melegedni, ezért oxidálódni fog. Ez a folyamat további keresztmetszet-csökkenéshez vezet, a melegedés pedig tovább növekszik, egészen addig, amíg eléri a vezeték szigetelésének gyulladáspontját, azaz meggyullad. A folyamat lassú, akár évekig is eltarthat.

Nagy átmeneti ellenállás

Ez a probléma két, vagy több elektromos vezeték érintkezési pontján, csatlakozásánál alakul ki, ami lehet például csavarkötés, sorkapocs, csatlakozó dugó, csatlakozó aljzat, csúszó-érintkező, vagy összesodort vezeték.

A csatlakozás meglazulása miatt az érintkező fémek oxidálódnak, amely melegedéshez vezet. A kialakult ellenállás – mint egy fűtőszál – egyre melegszik, egészen addig, míg meg nem gyújtja a környezetében lévő éghető anyagokat. Ez a folyamat is lassan megy végbe.

Rövidzárlat

Akkor jön létre, ha az áramkör egyik fázisa egy másik fázissal, a nullvezetékkel, vagy a földeléssel közvetlen kapcsolatba kerül, azaz a csupasz fém vezetékek összeérnek. Ilyenkor a kis ellenállás miatt zárlati áram indul meg, ami nagy áramfelvételt eredményez. A vezetékek ilyenkor megolvadnak, a szigetelés meggyulladhat.

A nagy áramfelvétel megakadályozására az elektromos hálózatokba biztosítékot építenek, ami ilyen esetben azonnal megszakítja az áramkört, így a környezet meggyulladása előtt megszűnik a gyújtóforrás, azaz nem alakul ki tűz.

A jelenség magyarázatát jelentősen leegyszerűsítettem, viszont talán jól érzékelhető, hogy ott, ahol a biztosítékok nincsenek az elektromos rendszerből kiiktatva, áthidalva, vagy jelentősen túlbiztosítva, ott ilyen módon nem tud tűz keletkezni, hisz pont a biztosíték az, ami ezt megakadályozza.

Villámcsapás

A villám nem más, mint egy természetes eredetű elektromos gázkisülés, melynek hőhatása a becsapódási helyen olvadást, esetleg gyulladást okoz. Ezen kívül romboló hatása is lehet, amelynek következtében épületszerkezetek dőlhetnek le, mozdulhatnak el, nedves anyagokban a hő hatására fejlődő gőz fizikai robbanást okozhat. A villámcsapás hatására a becsapódási hely közvetlen, vagy akár tágabb környezetben lévő elektromos eszközök, berendezések meghibásodhatnak, megrongálódhatnak.

Hogyan akadályozhatók meg az elektromos energia által okozott tüzek?

 1. Rendszeresen ellenőrizzük az elektromos vezetékeket, berendezéseket.

 2. Ha az elektromos vezetéken bármilyen sérülést tapasztalunk, azt szakemberrel azonnal cseréltessük ki.

 3. Ne használjuk olyan berendezést, eszközt, ami rendellenesen melegszik, szikrázik, vagy füstöl.

 4. Óvatosan használjunk elektromos berendezést nedves helyiségekben (konyhában, fürdőszobában).

 5. Csak engedéllyel rendelkező, megbízható helyről vásárolt elektromos berendezéseket, eszközöket használjunk.

 6. A konnektorokat gyerekek elől gyerekdugóval zárjuk le.

 7. Az elosztóba soha ne csatlakoztassunk több berendezést, mint ahány dugaljjal rendelkezik, azaz ne toldjunk hozzá újabb elosztót, vagy „T” dugót.

 8. Ne terheljük túl az elektromos hálózatot.

 9. Ha egy elektromos berendezés szikrázik, füstöl, vagy lángol, azonnal kapcsoljuk le a villanyórát, és előtte semmiképpen ne próbáljuk a berendezés kikapcsolni, vagy kihúzni a konnektorból.

 10. Elektromos berendezést áramtalanítás előtt soha ne próbáljunk meg vízzel eloltani!

 11. Vihar esetén húzzuk ki a konnektorból az elektromos berendezéseket.

 12. Gondoskodjunk a házunk villámvédelméről.

 13. Meglazult konnektort ne használjuk, és azonnal javíttassuk meg.

 14. Ne iktassuk ki a biztosítékokat, kismegszakítókat.

 15. Az elektromos hálózatot rendszeresen ellenőriztessük.

 16. Az elektromos hálózatot, berendezéseket, eszközöket kizárólag szakemberrel javíttassuk, ellenőriztessük.

 17. Ne használjunk hosszabbítót, ha arra nincs szükség.

 18. Ne engedjük háziállatainkat elektromos vezeték, berendezés, eszköz közelébe.

9 hozzászólás

Elizabeth · 2017-10-23 - 08:48

Amikor szándékosan túlterhelik a lakás elektromos hálózatát bizony egy idő után zárlatos lesz valamelyik elektromossággal működő tárgy. A villanyszerelők tagadják a káros elektromos sugárzás jelenlétét a lakásokban. Ez a szándékosan generált rossz energia, melynek léteznie sem szabadna, ma már nagyon sok lakásban jelen van. Ezzel a szándékosan generált rossz elektromos energiával ölnek, az áldozatok lakásának megszerzése céljából. A vezeték kereső teszter 90Volt felett mutatja ki az elektromosság jelen létét. Az ember teste nem vezeték de áram vezető és túl töltődhet elektromossággal. A vezeték kereső teszter kimutatja a szervezet túl töltődését, de mivel nem erre lett kifejlesztve de kimutatja így letagadják a villanyszerelők és hagyják további életveszélyben a családokat. Tisztelet a kivétel. Ez a fegyver mert lehet annak nevezni a XX-XI. SZÁZAD ALATTOMOS GYILKOLÓ ESZKÖZE, mivel a gyilkosok közvetlenül nem érintkeznek áldozataikkal így alattomosan támadják áldozataikat. A védőföldelés eltávolítása, zavart keltenek a lakások elektromos hálózatában stb. Az aljzaton keresztül törő 90 volt feletti elektromosság. Még a gézkonvektorban is kimutatható az elektromosság jelen léte. Mivel teljes körű nyomozás szükséges a bűnszervezet leleplezéséhez így a lebukás veszélye 0. Ennek a kivitelezése a beépített emberek által alkalmazott villanyszerelőkön múlik. A mobiltelefon felveszi hang alapon és légköri jelenség ként is a lakásban. Súlyos egészség károsodást okoz. Gyerekeket sem kímélnek. Egy a fontos, hogy a jogtalan haszonszerzés létre jöjjön. Láb zsibbadás bizsergés, nagy fokú fájdalmas görcsök mely után duzzanatok keletkeznek, szívritmus zavar, intenzív hőérzet úgy, hogy nincs magas vérnyomás, egyensúly zavaros szédülés, a májból kiinduló ájulás érzet, feszítő görcsök, a májtáj puffadása, a talpat csipkedő égerő nyilalás, az agy görcsöltetése, az egész test zsibbasztása, égető érzés az egész testemben, melegem van a nélkül, hogy a hőmérséklet meleg lenne, időnként belső remegés a lábaimban az erek intenzív bevérzése, ki ég rajtam az elektromosság, piros foltok jelentkeznek egy idő után bebarnulnak majd elmúlnak és ez így ismétlődik. stb. Gátlástalanul gyötrik kínozzák áldozataikat. Nem csak velünk csinálják ezt. Egyes önkormányzati lakosok esnek áldozatiul. A második emeleten a hol lakunk az 1. lakásban nincsenek rosszul a 2. lakásban rosszul vannak, a 2/a lakásban a közülük való idős nő rosszul van, 3. lakás nincs, a 4. lakásban én lakok két lányommal, a fent leírtak a tüneteim a súlyos egészség károsodás melyet 2015 január óta elszenvedtem. Az 5. lakásban nincsenek rosszul a nő 69 éves a férfi 79 éves szintén közülük valók, a 6. lakásban lakó nő aki matematika fizika tanár és kislánya nincsenek rosszul közülük való, a 7. lakásban a néninek görcsül és zsibbad a lába rajta is kiég az elektromosság, a 8. lakásban egy idős házaspár lakik nekik is itt fáj ott fáj amott fáj. Na erről ki mer beszélni, melyik villanyszerelő? A villanyszerelő tudja, hogy én miről számoltam be. Ez a csendes Holokauszt Már nem a gázzal mint annak idején Hitler a második világháborúban, ha nem az elektromossággal ölnek. Most is erőteljesen zsibbasztják a lábaimat, fájdalmas nyilalás a talpaimon keresztül. Intenzív szédülés test kilengés a hogy jönnek az elektromos impulzusok a testemben. Görcsös zsibbadás a bal lábamban. Ez már vidéken is jelen van, nem csak a fővárosban, mint kezdetek kor. Intenzív köhögést is generálnak. Köztiszteletnek örvendő emberek, de az alja bűnözők akiknek sok pénzük van, azok közül is benne vannak ebbe a könyörtelen, embertelen népirtásban. Ha valakinek sikerül elköltöznie azzal utána már nem foglalkoznak, de akinek nincs hova mennie egy idő könyörtelenül kivégzik. A pszichiátriák tele vannak gyerekekkel és felnőttekkel. Vajon miért? Mert először csak betegség tüneteket okoz éveken keresztül. Először az idegrendszert támadja, mely az inger központ. Az orvosok mikor nem találják a tünetek okát elküldik a pszichiátriára az embereket. Ott hamis diagnózisok alapján kezdik kezelni a betegeket. Innentől kezdve megbélyegzik az áldozatokat, elvéve a szavahihetőségüket. Ki van ez találva hiszen minden idegalapon működik. Csak hogy az idegrendszeri problémák a neurológiára kellene tartózzanak, még is a pszichiátrián landolnak az emberek. Az elektromosság élettani hatásaival minden orvosnak tisztában kellene lenni e, mivel már az általános iskolában tanítsák. A tünetek alapján pedig meg kellene tudni különböztetni, az elme és ideg állapotot. A háztartási gépek 220-230 voltra vannak tervezve, ha rendszerességgel túl áramot kapnak egy idő után zárlatosak lesznek, melynek következménye képen agyon vághatja az áram, de minden kép tönkre mennek.

Badics László · 2015-06-09 - 16:54

Elektromos fűnyíróm tekercselése leégett (valószinüleg azért, mert vízzel mostam). Ha a családi házunkban minden biztonsági berendezés rendben van, akkor okozhat-e a fűnyiró leégése a lakás hálozatában túlfeszültséget? A Tv központi vezérlője elromlott, a mosógép nem működik. Okozhatta-e ezeket a hibákat a fünyiró leégése?
Köszönöm, ha választ kapok, üdv: Badics László

  Csepregi Csilla · 2015-06-10 - 07:29

  Kedves László!

  A pontos válaszhoz meg kellett kérdeznem egy elektromos szakértőt, aki a következőt válaszolta:

  Ha a fűnyírót vízzel mosta ki, de közben az nem volt feszültség alatti állapotban, majd utána kiszárította, akkor a vízzel történő mosás – elvileg – nem okozhatott gondot.

  A lényeg azonban az, hogy a fűnyíró tekercselése leégett. A fűnyíró motorja egy olyan háromfázisú motor, amely egy fázisról kerül megtáplálásra és a segédfázist kondenzátorral állítják elő, azaz végül is két fázissal van meghajtva. A kondenzátor, amely ezt a segédfázist létrehozza, kellő kapacitású kell legyen. Gyakori azonban hogy idővel a kondenzátor elveszíti a kapacitásának egy részét, a kondenzátor csökkent kapacitása miatt a motor főáramköre túlterhelődik, ami miatt – akár üzemi terhelés alatt is – túlmelegszik, majd amikor a motor tekercsében a menetzárlat kialakul, akkor annak egyenes következménye az, hogy a tekercs leég. Ez a jelenség igen hasonló a túlterheléses leégéshez.

  Ilyen esetben a fűnyíró motorja túláramot okozhat, a biztosító leold, de túlfeszültséget nem tud visszajuttatni a lakás hálózatába. Az kizárt.

  Ha gyanús az, hogy a lakás hálózatába túlfeszültség jutott, akkor az akár a külső hálózat felől is jöhetett, és nem a fűnyírótól. Ez elsősorban ott szokott előfordulni, ahol nem a földben mennek a kábelek, hanem az utcán oszlopokon, ahol belecsaphat a villám. Ez nem kell, hogy nagyon közelben történjen, lehet akár kilométeres távolságban is. A villám az túlfeszültség, és rongál.

  Ha elromlott a TV központi vezérlőáramköre (a készenléti kapcsoló), akkor az tipikusan külső túlfeszültség miatt szokott bekövetkezni. De ehhez pontosabban kellene tudni a hibát, azaz, hogy mi romlott el.

  A mosógép nem működik… az információ kevés annak eldöntéséhez, hogy mi ennek az oka. Kellene tudni, hogy milyen típusú a mosógép, és annak vezérlése esetleg elektronikus-e? Ha igen, akkor szintén sokkal valószínűbb egy villám túlfeszültség hatása, mint bármi más.

  Ugyanakkor van egy hibajelenség, ami a villám mellett még számba vehető. Ha bárhol a hálózatban a nulla-vezetékben van érintkezési hiba, akkor – ha nem is erőteljesen -, a háromfázisú hálózat esetében ismert olyan jelenség, amikor a nulla-vezeték földpontra levezetése hiányában a fázisfeszültségek elosztása nem marad szimmetrikus, és a kisebb terheltségű áramkörben egy bizonyos mértékben megemelkedett feszültség jön létre.

  Itt kell visszatérni az eredeti kérdéshez, azaz, ha Ön a túlfeszültség létrejötte és a többi hiba bekövetkezése, valamint a fűnyíró leégése között összefüggést tapasztalt, akkor az bizony létrejöhetett akár úgy is, hogy az első hiba a fűnyíróban a korábban leírt módon bekövetkezett, és emellett a háromfázisú hálózatban egy nulla-vezeték hiba is volt, azaz e kettő egymástól függetlenül is létezett, akkor a fűnyíró leégése időszakában a nagy áramterhelés során a másik két fázisban üzemelő berendezések azaz esetleg arra érzékeny áramkörök bizony kaphattak magasabb feszültséget, de nem a fűnyírótól, hanem a nulla-vezeték hibája miatt, és csak a fűnyíró terhesének hatására.

  Remélem tudtam segíteni. Tisztelettel: Csepregi Csilla

Csepregi Csilla · 2012-08-31 - 18:16

Ezt most nem értem, Karcsi!
Kérdeztél valamit az OKF-től? De mit jelent ez a válasz? Most akkor baj, hogy nem választjuk le, vagy nem baj?
És a jogszabály mit ért kikapcsoláson, és mit a villamos hálózatról való leválasztáson? És mikor helyezünk valamit használaton kívül? A munkaidő vége használaton kívülnek számít?
Ja, és a legfontosabb…ez a jogszabályi pont a lakosságot is érinti?
Szóval nem értem én ezt az egészet….

Csepregi Csilla · 2012-07-15 - 16:10

Az OTSZ nem hiszem, hogy a lakások áramtalanítását szabályozná, de egészen biztosan biztonságos volna, ha mindenki betartaná az 588. §-t otthon is:)

A készülékek készenléti állapota áram alatt “tartja” a készüléket, tehát így nem történik meg az áramtalanítás. Sajnos ez azon túl, hogy fogyasztja az áramot, még ki is tud gyulladni. Sok ilyen tűzzel találkoztam.

Egyébként meg kell különböztetni áramtalanítást, és a feszültségmentesítést. Ha lekapcsoljuk a lámpát, akkor nincs fogyasztó, áramtalanítottunk, viszont a lámpa elektromos vezetéke feszültség alatt marad. Ha kihúzzuk a lámpát a konnektorból, azzal feszültségmentesítettünk tehát megvédtük attól, hogy elektromos meghibásodás tüzet okozzon az adott lámpában.

  dr, Gombik Károly · 2012-08-24 - 20:13

  Az OKF-hez a kérdésem:
  OTSZ 588. § A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

  A villamos gép, berendezés és egyéb készülék kategóriába tartozik-e a számítógép és a perifériás egységei (monitor, nyomtató, stb.,) a TV készülék DVD, VHD magnó, órás rádió elektromos óra, stb., ha igen akkor azoknál a készülékeknél amelynél van készenléti állapoti (stand-bay) a készenléti állapot mi számit villamos állapotról történő leválasztásnak?
  Mit jelent a használaton kívül helyezés, a készenléti állapot az?
  Amennyiben a készenléti állapot következtében elektromos tűz keletkezik a használó, tulajdonos stb., megsértette-e, illetve betartotta-e a fenti OTSZ 588. §. előírását? (véleményem szerint itt joghézag van)

  A válasz:
  A tv. számítógép. stb kikapcsolásukat követően a villamos hálózatról nem kerülnek leválasztásra,vagyis nem kerülnek használaton kívül helyezésre.
  Ezt ki tudja.
  Igaz,az alapelv hogy a jogszabály nem ismerete nem mentesít a felelősség alól??????

dr, Gombik Károly · 2012-07-15 - 16:03

Ez mind szép Csilla, de mi van az áramtalanítással?
Az OTSZ szerint
231. Villamos berendezés
588. § A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.
Mi van a készenléti állapottal?? az minek minősül??
Üdv
Karesz

Handbauer Péter · 2012-07-15 - 14:27

Már megint…
Jó írásaid vannak. 🙂

  Csepregi Csilla · 2012-07-15 - 15:45

  Köszönöm Péter! És van ott még, ahonnan ez jött:))

Hozzászólás a(z) Csepregi Csilla bejegyzéshez Kilépés a válaszból

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

3 + tizenkilenc =