Ha kötünk egy lakásbiztosítás, joggal gondolhatjuk – ha minden biztosítási díjat becsülettel befizetünk – hogy nem lehet gond akkor sem, ha bajba kerülünk, beázik a házunk, vihar tépi le a tetőt, vagy tűz pusztít. Csak szólunk a biztosítónak, akik mosolyogva jönnek, és már számolják is a tenyerünkbe a húszezreseket. Van azonban néhány olyan eset, amikor nem fizet a biztosító, azaz mentesül a kár kifizetése alól.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény LXII. fejezete szól a biztosításokról. A törvény 6:464. § (1) bekezdése szerint vagyonbiztosítás esetén a biztosító mentesül a fizetési kötelezettség alól, ha a kárt a biztosított fél, vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozó szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta.

Azt hiszem, a szándékos károkozás mindenki számára érthető. Ha felgyújtjuk a saját otthonunk, nem fogja a kárunkat kifizetni a biztosító. Sajnos láttam olyan családot, akinek a háza teljesen leégett, mert a kábítószer hatása alatt álló, nehezen kezelhető fiúk játszott a gyufával. Annak ellenére nem kaptak kártérítést, hogy a rendőrük a fiút letartóztatták, a szülők pedig elvesztették otthonukat.

Sajnos mostanában egyre többször találkozom olyannal, hogy valaki a biztosítási kártérítési összeg reményében tüzet okoz a saját otthonában. Az ilyen esetek azonban nagy százalékban felderítésre kerülnek, úgyhogy nem éri meg még nagyobb bajba sodorni magunkat. A biztosító sok esetben tűzvizsgálati szakértőt kér fel az eset körülményeinek tisztázására, aki egészen biztosan kideríti, hogy mi történt a lakásunkban. A szándékos tűzokozásnak nagyon jól látható jelei vannak, senki ne gondolja, hogy profi gyújtogató.

Természetesen, ha ismeretlenek szándékosan gyújtják fel otthonunkat, a biztosító meg fogja téríteni a kárunkat, de számítani kell arra, hogy esetenként megvárja a sokszor hónapokig tartó rendőrségi nyomozás végeredményét.

A súlyos gondatlanság nincs törvényi szinten definiálva. Általában a biztosítók maguk próbálják meghatározni, mit értenek ez alatt. Vita esetén a bíróság feladata a súlyos gondatlanság megállapítása. Azért alapszabályok itt is vannak.

Súlyosan gondatlan az a személy, aki tisztában van cselekménye negatív következményeivel, de könnyelműen bízik ezek elmaradásában, azaz olyan feltűnően hanyagolja el a gondosságot, hogy az már közel áll a szándékossághoz.

Egy nagyon szélsőséges példa a súlyos gondatlanságra, ha valaki anélkül szereli le a gázkonvektorát, hogy közben nem zárja el a gázt, majd rágyújt, pedig érzi a gázszagot, a ház pedig felrobban.

A szándékosságot, illetve a súlyos gondatlanságot minden esetben a biztosítónak – illetve hatósági vizsgálat esetén a hatóságnak – kell bizonyítania, de ha a hatóság és a biztosító véleménye eltérő, ugyancsak a bíróság jogosult a kérdést eldönteni.

A biztosítási kárrendezést kizárhatja, ha a kárt a szerződésben megállapított határidőben a biztosítónak nem jelentik be, a szükséges felvilágosítást nem adják meg, vagy a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését nem teszik lehetővé, és emiatt a káresemény körülményei kideríthetetlenné válnak.

Nem téríti meg a biztosító továbbá:

  • a biztosítási szerződés megkötése előtt keletkezett károkat;
  • a háború vagy terrorcselekmények által okozott károkat;
  • polgárháború, lázadás, forradalom, tüntetés, felvonulás, sztrájk, munkahelyi rendbontás, zavargások során keletkezett károkat;
  • nukleáris energia károsító hatásának betudható eseményekkel összefüggésben keletkezett károkat;
  • környezetszennyezéssel kapcsolatos károkat;
  • gyártási, technológiai hibára (pl. hibás kivitelezés, tervezési hiányosság) visszavezethető károkat;
  • a biztosított ingatlanban folytatott tűz- és robbanásveszélyes keresőfoglalkozás során okozott vagy ezen eseményekkel összefüggésben felmerülő károkat stb.

Ha a kár azért következik be, mert a biztosított fél elmulasztotta a kármegelőzési, vagy kárenyhítési kötelezettségét, a biztosító olyan mértékben mentesül a fizetés alól, amilyen mértékben a mulasztása a kár bekövetkezésében közrejátszott.

A kár megelőzése konkrétan azt jelenti, hogy ha lehetőségünk van a kárt megakadályozni, vagy korai stádiumban megszüntetni, de nem tettük meg, a biztosító részben mentesülhet a fizetés alól. Például a kár megelőzését akadályozza, hogy ha elvesztettük a kulcsainkat, nem cseréltük le a zárakat, és a betörő így jut be a lakásunkba. De a megelőzést jelenti az is, hogy a tűzhelyen kigyulladt étolajat úgy próbáljuk eloltani, hogy ráteszünk az edényre egy fedőt, ezzel megakadályozunk, megelőzünk egy nagyobb tüzet.

A kár enyhítése azt jelenti, hogy ha az esemény már folyamatban van, akkor a kár nagyságát próbáljuk csökkenteni. Például úgy, hogy a tűzoltók kiérkezéséig kerti slaggal locsoljuk az égő épületet, hogy a tűz ne tudjon a szomszédba átterjedni. A kárenyhítés elmulasztása például az is, hogy a tüzet próbáljuk oltani, közben pedig nem hívjuk a tűzoltóságot.

A biztosító akkor is mentesül fizetési kötelezettsége alól, ha a biztosított megkísérli a biztosítót csalással megtéveszteni, és az a kártérítés okát, vagy mértékét illetően jelentőséggel bír. Amennyiben a biztosító a csalás miatt feljelentést tesz, úgy a csalót akár börtönbüntetéssel is sújthatja a bíróság.

Érdemes ezekre odafigyelni!


2 hozzászólás

Kocsis Julia · 2015-08-30 - 20:49

A Groupama biztosítót mindenki kerülje el aki viszontszolgáltatást vár a befizetett biztosítási díjakért.
Nem tudom mi okból ment át az összes közös képviselő a Groupama biztosítóhoz, valószínűleg nem kiválo szolgáltatásuk miatt.
Az augusztusi nagy vihar beáztatta a tetőm, tönkrement a bútor és a parketta, elvált a vakolat a plafonon, szúval jö nagy kár keletkezett.
23000 Ft. kárösszeget számoltak, mikor én 600000 Ft árajánlatot kaptam Kértem, hogy számla ellenében fizessenek, megtagadták. Festésre 500 ft. árat számoltak négyzetméterekét. Van valami ötletetek mit tehetek Kocsis Julia

Mikor nem fizet egy lakásbiztosítás? » Lakásbiztosítás · 2013-05-24 - 12:19

[…] felturbózva pedig kevés olyan káresemény van, amikor egy lakásbiztosítás ne fizetne – ezt a keveset fogjuk most […]

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

négy × öt =