Talán nem mindenki tudja, hogy a saját tulajdonunkban, lakásunkban is vannak olyan szabályok, előírások, amelyeket be kell tartanunk. Nézzük, melyek ezek…

Tűzveszélyes tevékenység

Tűzveszélyes az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység például a hegesztés, forrasztás, perzselés, lángvágás, tehát alapvetően a tűzveszélyes ”építőipari” tevékenységek, állandó tűzveszélyes tevékenység például a nyílt lánggal történő főzés.

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – kivéve, ha a tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja – előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet (pl.: hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők) csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység lehet például, amikor egy vállalkozótól megrendeljük a háztetőnk szigetelésének elvégzését. A munka kezdete előtt győződjünk meg róla, hogy a munkát végző vállalkozó rendelkezik-e érvényes szakvizsgával, rendelkezik-e a tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel, vagy a meghatározott feltételek írásban rögzítésre kerültek-e.

Szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen, tüzelés közben a helyszínt őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy a tüzelés befejezésével azt el kell oltani. Tüzelés közben a tűz terjedésének megakadályozására, annak eloltására alkalmas eszközöket, felszereléseket kell készenlétben tartani.

Dohányzás

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Tárolás

Padlástérben és pinceszinten robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. 

A lépcsőházakban, folyosókon robbanásveszélyes, tűzveszélyes (éghető) anyagot elhelyezni, tárolni nem szabad.

Az épület padlásterében éghető anyag csak úgy tárolható, hogy az a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozza, szükség esetén eltávolítható legyen, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjen el.

 Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés

Az égéstermék-elvezető berendezést és tartozékait nem éghető anyagból kell kialakítani.

A koromzsákot és a tisztító ajtókat, idomokat állandóan zárt állapotban kell tartani.

Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú, megfelelő minősítéssel rendelkező összekötő elem (füstcső) használható.

Az összekötő elemet (füstcsövet) 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel az épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. Az összekötő elem (füstcső) és a rögzítőbilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.

Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.

Tüzelő-, fűtőberendezések

Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.

Csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezés használható.

A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni.

A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az ne jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

Éghető padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés ajtaja elé olyan nem éghető anyagú parázsfelfogót kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a kihulló vagy kipattanó parázs (szikra) tüzet ne okozhasson.

Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba, illetőleg a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.

Csatornahálózat

Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad.

Tűzoltó készülék

Nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken.

Tárolás

A lakásban legfeljebb 10 liter I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék, valamint robbanásveszélyes osztályú aeroszol és legfeljebb 30 liter III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolható.

PB-gázpalack nem használható, tárolható olyan helyiségben vagy – a kétszintes lakásokat tartalmazó egyemeletes lakóépületek kivételével – földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.


0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

tizenhat + 14 =