RENDEZVÉNYEK TŰZVÉDELME

BELTÉRI ÉS SZABADTÉRI RENDEZVÉNYEK

A beltéri és szabadtéri rendezvények tűzvédelmi szabályainak, biztonsági intézkedéseinek kidolgozása, hatósági egyeztetés.

BELTÉRI RENDEZVÉNYEK

MI SZÁMÍT – TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL – BELTÉRI RENDEZVÉNYNEK?

Művelődési, sport és oktatási létesítményekben tartott, nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvények.

500 főnél kisebb befogadóképességű, nem művelődési és sportlétesítményben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvények.

Ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági vásár.

Tömegtartózkodásra szolgáló (300 főnél nagyobb befogadóképességű) helyiségben tartott zenés-táncos rendezvények

Ez alól kivételt képeznek a

gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények,

választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések,

vallási közösségek vallásos szertartásai és rendezvényei,

családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények,

köznevelési, szakképző intézményekben, az intézmény által szervezett rendezvények.

milyen tűzvédelmi iratot kell készíteni a beltéri rendezvény előtt?

A rendezvény szervezőjének feladata és felelőssége hogy a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi előírásokról, biztonsági intézkedésekről írásos dokumentációt, zenés, táncos rendezvények esetén Biztonsági Tervet készítsen/készíttessen.

MI a határideje a dokumentáció elkészítésének?

A beltéri rendezvény megtartása előtt legalább 15 nappal, tájékoztatás céljából az iratot a tűzvédelmi hatósághoz, zenés-táncos rendezvény előtt legalább 20 nappal, engedélyezés céljából a jegyzőhöz kell eljuttatni.

szabadtéri RENDEZVÉNYEK

MI SZÁMÍT – TŰZVÉDELMI SZEMPONTBÓL – szabadtéri RENDEZVÉNYNEK?

Az 1.000 főt, vagy az 5.000 m2 területet meghaladó, épületen kívül megtartott szervezett esemény.

Ez alól kivételt képez, ha egy létesítmény ilyen szabadtéri rendezvények megtartására kapott működési engedélyt.

milyen tűzvédelmi iratot kell készíteni a szabadtéri rendezvény előtt?

A rendezvény szervezőjének feladata és felelőssége hogy a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi előírásokról, biztonsági intézkedésekről írásos dokumentációt készítsen/készíttessen.

MI a határideje a dokumentáció elkészítésének?

A szabadtéri rendezvény megtartása előtt legalább 15 nappal, tájékoztatás céljából az iratot a tűzvédelmi hatósághoz kell eljuttatni.

Mit vállalunk?

Cégünk vállalja a beltéri és szabadtéri rendezvények tűzvédelmi szabályainak, biztonsági intézkedéseinek kidolgozását, Biztonsági terv elkészítését, hatósági egyeztetését.

Igény esetén a rendezvény előtt közvetlenül – a dokumentációban szereplő előírások megvalósulásának ellenőrzésére – helyszíni szemlét tartunk.

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!