Tűzvédelmi képviselet

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (3) bekezdése szerint a

fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.”

Cégünk a fent felsorolt létesítményeken kívül komplex tűzvédelmi szolgáltatást ajánl olyan cégek, szerveztek, és intézmények számára is, akiknek a törvény nem írja elő a tűzvédelmi szolgáltatás kötelező igénybevételét, azonban a létesítmény kialakítása, mérete, a bent tartózkodók száma, valamint az üzemeltetőre háruló tűzvédelmi feladatok alapján indokolt a rendszeres tűzvédelmi felügyelet.

 •  A vonatkozó jogszabályok folyamatos nyomon követése és a tűzvédelmi üzemeltetői iratok szükséges esetben történő módosítása, javaslattétel a szükséges módosított irat kiadására.
 • Tűzoltó készülékek üzemeltetői ellenőrzésének elvégzése és dokumentálása (negyedéves).
 • Fali tűzcsapok üzemeltetői ellenőrzésének elvégzése és dokumentálása (féléves).
 • Beépített tűzjelző berendezések üzemeltető ellenőrzésének elvégzése és dokumentálása (havi, negyedéves).
 • Beépített tűzoltó berendezések üzemeltető ellenőrzésének elvégzése és dokumentálása (vonatkozó szabvány szerint).
 • Biztonsági jelek karbantartása és dokumentálása (féléves).
 • Tűzgátló, illetve füstgátló ajtók önműködő csukódásának üzemeltetői ellenőrzése és dokumentálása (havi).
 • Biztonsági világítás, világító kiürítési iránymutató rendszer üzemeltetői ellenőrzéseinek szakmai koordinálása, feladat meghatározása, végrehajtása ellenőrzése (napi, havi, éves).
 • Az üzemeltető munkavállalóinak tűzvédelmi oktatása, amely során a feladatkörükből adódó tűzmegelőzési ismeretek, a tűzjelzésre, menekülésre és mentésre valamint a tűzvédelmi eszközök kezelésére vonatkozó ismeretek kerülnek bemutatásra.
 • Tűzvédelmi ellenőrzés tartása a létesítmény területén. A tapasztaltak írásban (feljegyzésben) való rögzítésével és az esetleg tapasztalt hiányosságok megoldására való javaslattal.
 • A tűzvédelmi szolgáltatók (karbantartást, felülvizsgálatot, javítást) végzők jogosultságának, tevékenységének szakmai vizsgálata, a tapasztaltak szerint intézkedésre javaslattétellel.
 • Tűzvédelmi hatósággal szükség szerinti kapcsolattartás, a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen való részvétel.

Vegye fel velünk a kapcsolatot >>

[easy_contact_forms fid=6]

+ <