Tűzvédelmi oktatás

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § szerint:

“(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és éves továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.”

Ez alapján MINDEN munkáltató köteles a dolgozói tűzvédelmi oktatásáról gondoskodni. Csakhogy ezek olyan speciális ismeretek, amelyekkel a munkáltatók általában nem rendelkeznek.

Cégünk abban nyújt segítséget, hogy a dolgozók megismerjék a létesítmény “Tűzvédelmi Szabályzatában” foglaltakat, a tűz megelőzéséhez, és eloltásához szükséges ismereteket.

  • A tevékenységet érintő tűzvédelmi szabályok.
  • Az alapvető tűzvédelmi ismeretek, az ezzel kapcsolatos jogok, és kötelezettségek.
  • A biztonságos munkavégzés tűzvédelmi vonatkozásai.
  • A tűz jelzésének menete, módja.
  • Tűz esetén az alkalmazottak feladatai.
  • A tűzoltással összefüggő alapszintű ismeretek.
  • A létesítmény Tűzvédelmi Szabályzatában (ha van ilyen) foglaltak.
  • A tűzoltó készülékek használata.

A jogszabály szerint minden évben szükséges a tűzvédelmi oktatás megtartása.

Új munkavállaló esetén az oktatást a munkába lépés előtt meg kell tartani, de tűzeset után, vagy új technológia bevezetésekor ismétlő oktatás javasolt.

A tűzvédelmi oktatás megtartását naplóban kell rögzíteni. A naplóban fel kell tüntetni az oktatás helyét, idejét, a tűzvédelmi oktatás tárgyát, az oktató, és az oktatottak nevét, aláírását.

Vegye fel velünk a kapcsolatot >>

[easy_contact_forms fid=8]

+ <