Tűzvédelmi Szabályzat készítése

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdés szerint:

“A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.”

Tehát, ha

 • ötnél több munkavállalót foglalkoztat, vagy
 • ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtet,vagy
 • fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolású létesítményt üzemeltet,vagy
 • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltet

Önnek Tűzvédelmi Szabályzatot kell készítenie.

 • A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit.
 • A tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat.
 • A létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását, és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat.
 • A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat.
 • Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását.
 • A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket.
 • A munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait.
 • A létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait.
 • A tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység, vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással, vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet.
 • Az előző pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.

Vállalkozik arra, hogy az előzőekben leírt tartalommal a jogszabályi változásokat folyamatosan nyomon követő Tűzvédelmi Szabályzatot készítsen?

Ha nem, akkor inkább bízza Ránk, megoldjuk a problémáját és levesszük a terhet a válláról.

Aki nem készíti el a jogszabály által előírt Szabályzatot, akár 250.000 Ft, de minimum 60.000 Ft bírsággal sújthatja a tűzvédelmi hatóság.

Vegye fel velünk a kapcsolatot >>

[easy_contact_forms fid=7]

+ <