TŰZVÉDELMI KÉPVISELET

A tűzvédelmi képviselet a létesítmény üzemeltetésének részeként biztosítja a tűzvédelmi jogszabályoknak való megfelelést és így a biztonságos munkavégzést.

Mik a tűzvédelmi képviselet követelményei?

Minimum havi 8 órában legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell megbízni, ha:

a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége 1.000 – 5.000 kg/liter, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,
a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület 1.000 – 10 000 m2, vagy
a gazdálkodó szervezet épületében tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
a gazdálkodó szervezet épületének összesített befogadóképessége 500 – 2.000 fő,
a gazdálkodó szervezet épületében menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma 20 – 100 fő.

Minimum heti 40 órában felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell megbízni, ha:

a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett.

Minimum havi 16 órában felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell megbízni, ha:

a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg/litert, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,
a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10.000 m2-t
a gazdálkodó szervezet épületében 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,
a gazdálkodó szervezet épületének összesített befogadóképessége meghaladja a 2.000 főt,
a gazdálkodó szervezet épületében menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

MIT VÁLLALUNK?

A vonatkozó jogszabályok folyamatos nyomon követése és a tűzvédelmi üzemeltetői iratok szükséges esetben történő módosítása, javaslattétel a szükséges módosított irat kiadására.
Tűzoltó készülékek üzemeltetői ellenőrzésének elvégzése és dokumentálása (negyedéves).
Fali tűzcsapok üzemeltetői ellenőrzésének elvégzése és dokumentálása (féléves).
Beépített tűzjelző berendezések üzemeltető ellenőrzésének elvégzése és dokumentálása (havi, negyedéves).
Beépített tűzoltó berendezések üzemeltető ellenőrzésének elvégzése és dokumentálása (vonatkozó szabvány szerint).
Biztonsági jelek karbantartása és dokumentálása (féléves).
Tűzgátló, illetve füstgátló ajtók önműködő csukódásának üzemeltetői ellenőrzése és dokumentálása (havi).
Biztonsági világítás, világító kiürítési iránymutató rendszer üzemeltetői ellenőrzéseinek szakmai koordinálása, feladat meghatározása, végrehajtása ellenőrzése (napi, havi, éves).
Az üzemeltető munkavállalóinak tűzvédelmi oktatása, amely során a feladatkörükből adódó tűzmegelőzési ismeretek, a tűzjelzésre, menekülésre és mentésre valamint a tűzvédelmi eszközök kezelésére vonatkozó ismeretek kerülnek bemutatásra.
Tűzvédelmi ellenőrzés tartása a létesítmény területén. A tapasztaltak írásban (feljegyzésben) való rögzítésével és az esetleg tapasztalt hiányosságok megoldására való javaslattal.
A tűzvédelmi szolgáltatók (karbantartást, felülvizsgálatot, javítást) végzők jogosultságának, tevékenységének szakmai vizsgálata, a tapasztaltak szerint intézkedésre javaslattétellel.
Tűzvédelmi hatósággal szükség szerinti kapcsolattartás, a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen való részvétel.

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!