A közelmúltban változott az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, ami szabályozza a folyosókon elhelyezett növények problematikáját. Na, nem nagyon részletesen, csak egészen kicsit. Mivel a jogszabályban megjelent, növényekről szóló egy mondat nem elegendő ahhoz, hogy megértsük, hová tehetünk virágot, íme egy kis magyarázat.

Nézzük, mit ír a jogszabály…

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 205. § (3) bekezdése kimondja, hogy a „Lakórendeltetésű épületek, épületrészek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, ha a menekülési útvonalat az előírt minimális méret alá nem szűkítik le.”

Mivel az “előírt minimális méret”-et semmilyen jogszabály nem számszerűsíti, megkérdeztem az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét, aki a következő választ adta:

“Minden, az új OTSZ hatálybalépését (2015. március 5.) megelőzően létesített ingatlan esetében 1,1 méter az irányadó szélesség a menekülési útvonalak tekintetében. Előfordulnak olyan régebben épült lakóépületek, ahol a folyosó szélessége nem éri el a 110 centimétert, értelemszerűen ezeken a helyeken virágokat kihelyezni nem szabad.

Az akadályt képező virágok kihelyezése ugyan szebbé teheti a folyosót, de ennek a dekorációnak a hátránya, hogy csökken a lakóépület biztonsága, ha a folyosót menekülési útvonalként kell használni. Egy lakástűz esetén, amikor a bent lakóknak minél hamarabb el kell hagyniuk a gyakran füsttel telítődött házat, balesetveszélyes, ha a menekülési útvonalon akadályok nehezítik a biztonságos kijutást. A szabályozás a bent élők biztonságát szolgálja.”

Néhány, a lakóépületekre vonatkozó rajzos példa:

Ha a közlekedő 1,10 méter széles, akkor itt nem helyezhetők el a menekülést, közlekedést akadályozó tárgyak. A hő- és füstelvezetésre figyelembe vett, valamint a mentésre szolgáló ablakok megközelíthetőségét biztosítani kell, melyhez elegendő 1,00 méter széles útvonal.

Virágok a piros színnel jelölt területeken kívül, illetve a piros színnel jelölt területeken 1,95 méter magasság felett (a virágtartó alsó része legyen az említett magasságban) helyezhetők el:

Ha a közlekedő 1,10 méternél szélesebb, akkor 1,10 méter szélességben nem helyezhetők el a menekülést, közlekedést akadályozó tárgyak. A hő- és füstelvezetésre figyelembe vett, valamint a mentésre szolgáló ablakok megközelíthetőségét biztosítani kell, melyhez elegendő 1,00 méter széles útvonal.

Virágok a piros színnel jelölt területeken kívül, illetve a piros színnel jelölt területeken 1,95 méter magasság felett (a virágtartó alsó része legyen az említett magasságban) helyezhetők el:

Ha a közlekedő 1,10 méternél keskenyebb, akkor a közlekedő, és a lépcső teljes szélességét, a hő- és füstelvezetésre figyelembe vett, valamint a mentésre szolgáló ablakok megközelíthetőségét is biztosítani kell.

Virágok csak 1,95 méter magasság felett (a virágtartó alsó része legyen az említett magasságban) helyezhetők el:

Ha a lépcső szabad karszélessége 1,10 méter széles, virágok a piros színnel jelölt területeken kívül, illetve a piros színnel jelölt területeken 1,95 méter magasság felett (a virágtartó alsó része legyen az említett magasságban) helyezhetők el: A közlekedőkön a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül elhelyezhető tárgyak:

 • a piros színnel jelölt területeken 1,95 méter magasság felett virág, növény (a virágtartó alsó része legyen az említett magasságban);
 • a piros színnel jelölt területeken ajtók előtt lábtörlő;
 • a kék színnel jelölt területen virág, növény (kivéve a lépcsőfokok);
 • a piros színnel jelölt területeken kívül a folyosók végeinél, ahol menekülés nem történik (pl.: zsákfolyosó végfala és a legközelebbi lakásbejáratok közötti terület) babakocsi, kerekesszék, kerékpár, roller, valamint ezekhez hasonló egyéb tárgy.

A közlekedőkön NEM tárolhatók a következők:

 • tárolásra szolgáló tárgyak (pl. szekrény);
 • ha a tárolt anyag, tárgy tűz keletkezését idézheti elő (pl. működő hűtőszekrény, fagyasztó);
 • az elhelyezett, tárolt anyag, tárgy nehezíti a tűzvédelmi berendezések, kezelőszerkezetek, közműelzáró szerelvények észlelését, megközelítését, használatát, működését;
 • az elhelyezett, tárolt anyag, tárgy, burkolat nagymértékben hozzájárul a tűz, illetve a füst terjedéséhez, a füstfejlődéshez, a szomszédos önálló rendeltetési egységekre való átterjedéshez;
 • az elhelyezett, tárolt anyag, tárgy esetleges eldőlése, elmozdulása akadályozná a kiürítést, a tűzoltó beavatkozást.

Minden egyéb tárolás, leszűkítés csak a tűzvédelmi hatóság engedélyével lehetséges.

És akkor jöjjenek a bírságok:

Tűzvédelmi bírság kiszabása már az első esetben kötelező, ha

 • az épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítésére kerül sor. A bírság minimális összege 20.000 Ft, maximális összege 500.000 Ft.

Tűzvédelmi bírság kiszabása csak ismételt szabálytalanság esetén kötelező, ha

 • egyéb tűzvédelmi jogszabályban, vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírás, továbbá tűzvédelmi szabványok előírásai megszegésére kerül sor. A bírság minimális összege 20.000 Ft, maximális összege 60.000 Ft.

Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10.000.000 Ft.

A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével ismételten kiszabható.

Ez a tájékoztató az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai álláspontjának figyelembe vételével készült.


76 hozzászólás

Szabó Miklós · 2018-07-12 - 12:29

Kedves Csilla!

3. emeleti lakásomat (cca. 50 éves tömbben van) szigeteltetném. A bejárati ajtó függőfolyosóra nyílik. Ha 110cmnél nagyobb a szélessége, szigeteltethetek, ha megmarad a min. 110 cm, vagy mivel eleve akkorára volt tervezve a folyosó, amekkora, semmiféle “szűkítése” ilyen módon nem megengedett?
Köszönettel,
Miklós

  Csepregi Csilla · 2019-03-26 - 11:47

  Kedves Miklós!

  Elvileg szűkíthet, ha meghagyja az 1,10 méter széles területet, gyakorlatilag azonban semmilyen éghető anyagot nem helyezhet el a közös területeken, beleértve az éghető anyagú szigetelést.

  Üdv, Csepregi Csilla

Dóra · 2018-06-10 - 19:11

Üdvözlöm!
Ezúton érdeklődnék, hogy olyan folyosón/menekülőútvonalon, amely erkélyként is szolgál, engedélyezett-e a nád/gyékényparaván rögzítése (akár a korláton kívülről)?
Előre is köszönöm.

Bea · 2018-03-28 - 14:13

Kedves Csilla!
Aziránt érdeklődnék, hogy ha 135 cm-es a társasházi folyosó, akkor 25 cm-es szélességben elhelyezhetek-e cipőket az ajtó előtt? Köszönettel: Bea

  Csepregi Csilla · 2019-03-26 - 11:49

  Kedves Bea!

  Rövid leszek: nem. A folyosókon semmilyen éghető anyagot nem helyezhet el.

  Üdv, Csepregi Csilla

Melinda · 2018-01-14 - 23:03

Érdeklődöm h 4 emeletes panel 4.emeletén egy lakó az ajtaja mellett tárol egy hatalmas virágállványt virágokkal, mert kinőtte a lakást.A virágállvány mellett létra vezet fel a tetőre,de a virágállvány akadályozza a dolgozókat a feljutádban amikor jönnek.Ekkor kihúzzák onnét,mert nem férnek el tőle h feljussanak.
Helyesen tárolja a lakó igy az állványt?
Lépcsőfordulóban is hatalmas cserépben nagyméretű virágot tárolt,de a házmester személyesen kereste,így egy idö után eltette onnét.Viszont a tetőkijárat alatt otthagyja az állványt.Visszahúzza helyére ha a dolgozók tetőn vannak vagy miután távoztak.

  Csepregi Csilla · 2018-01-30 - 12:05

  Kedves Melinda!

  A tetőre vezető létra nem menekülési útvonal, azon át nem történik tűz esetén menekülés, a virágok elhelyezése a menekülési útvonalon kívül (minimum 1,10 széles sáv) nem tilos. Természetesen biztosat csak a helyszínen lehetne mondani, de látatlanban azt mondanám, hogy nem tiltott.

  Sokkal inkább azt gondolom, hogy ez nem tűzvédelmi probléma, ugyanis a kérdéses lakó a közös területet foglalja el, miközben a társasház karbantartását akadályozza. Én a közös képviselő nevében erre hivatkozva szólítanám fel a lakót a virágok eltávolítására.

  Üdv, Csepregi Csilla

Hozzászóló · 2017-11-02 - 15:06

Ez a szabályozás egy nagy semmit ér, látszatmegoldás. Úgyse fognak kijönni, ha kijönnek, előre szólnak, addigra úgyis elpakol mindenki, aztán ahogy elmennek tesznek is vissza mindent. Ennyit ér ez.

Inkább ki kéne mondani jogszabályban, hogy ami a folyosón van hagyva, azt bárki, vagy legalább a társasházkezelő, kihajíthatja, minden további nélkül, ez megoldás.Mert jelenleg senki se mer a másik dolgához nyúlni, akkor se ha már lépni se lehet a folyosón, mert nem akarják, hogy lopással gyanúsítsák őket.

Agnes · 2017-10-12 - 07:08

Kedves Csilla!
Körfolyosós társasházban a folyósó egyik sarkában lakunk, a bejárati ajtónktól a lépcsőházig 175 cm a folyosó szélessége. A ajtónktól jobbra, közvetlenül mellé, a sarokba szeretnénk betenni egy kispadot, ami mellett bőven maradna 110 cm. Mivel sarok, nem zavarna senkit, lopás ellen kiláncolnánk a felette lévő ablakunk rácsához (nem borulékony egyébként), és semmilyen fontos dolog elérését sem akadályozná. Hsdonló helyzetű lakás előtt is van ilyen jellegű pad, tehát más lakó nem szólna ezért. Kitehetjük a padot? Kell engedélyt kérnünk valakitől?
Köszönöm válaszát!
Ági

  Csepregi Csilla · 2017-11-03 - 09:08

  Kedves Ági!

  A folyosón, lépcsőházban semmiféle éghető anyag, illetve tárolásra szolgáló tárgy, bútor nem helyezhető el… én azt gondolom, hogy az Ön által felvázolt pad elhelyezéséért a tűzvédelmi hatóság nagy valószínűséggel tűzvédelmi bírságot szabna ki.

  Üdv, Csepregi Csilla

   András · 2021-06-02 - 22:25

   Javaslom ,hogy VAS-ból csináltasson egy kispadot amire kispárnát helyezhet a használatakor. Ez így már nem tűzveszélyes !!!

Sz. László · 2017-07-18 - 07:55

Kedves Csilla!

Ugyan nem szorosan a cikk témájához tartozik, de a tároláshoz kapcsolódik a dolog. Azt szeretném kérdezni, hogy új építésű 17 lakásos társasház közös (amúgy fémajtós, zárható) padlásterében tárolhatnak-e a lakók elektronikus eszközöket (porszívó), bútorokat, könyveket, cipőket?
Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlettel:
László

  Csepregi Csilla · 2017-11-03 - 09:16

  Kedves László!

  Ha a kéménytől, tetőszerkezettől legalább 1 méterre történik a tárolás, akkor jogszabály nem tiltja azt.

  Üdv, Csepregi Csilla

   László · 2017-11-06 - 05:56

   Köszönöm a választ!
   Tisztelettel:
   Sz. László

Tóth Zsuzsanna · 2017-06-17 - 08:53

Kedves Csilla!

Fesztiválok esetén a bejárati ajtó rész előtt hány métert kell hagyni szabadon menekülési útvonalként? Szervező szerint a szakfelügyeleten átment a járdákra kihelyezett árusok helye, de pl. az árusok is folyatosan pakolgatják a bódéjukat. Szervező szerint elegendő egy babakocsinak a hely (1,1 méternyi sincs). Míg más épületeknél a teljes bejárati ajtót szabadon hagyta.

Előre is köszönöm a válaszát!

Szép hétvégét!

Üdvözlettel:

Tóth Zsuzsanna

  Csepregi Csilla · 2017-07-12 - 08:34

  Kedves Zsuzsanna!

  Nincs általános szabály erre, a szabadon hagyandó területet számításokkal határozzák meg, ami így ezernyi dologtól függ. Nem mindegy, hogy zárt térben, vagy szabad téren van-e a rendezvény, nem mindegy, mekkora területen, mekkora befogadóképességű és még sorolhatnám… Így sajnos ebben a kérdésben nem tudok Önnek segíteni.

  Üdv, Csepregi Csilla

Péter · 2017-06-07 - 15:52

Tisztelt Csepregi Csilla!
Az lenne a kérdésem, hogy a társasház földalatti közös garázsában tárolhatóak-e a saját gépkocsi mögött elhelyezett polcon szerszámok, téli- vagy nyári gumiszett, ablakmosó-folyadék, azaz a gépkocsi üzemeltetéséhez szükséges dolgok? Esetleg kerékpár elhelyezhető-e a garázsban a saját autó mellett mögött?
Köszönettel, Péter.

  Csepregi Csilla · 2017-06-09 - 09:33

  Kedves Péter!

  Az alapszabály az, hogy minden helyiséget a rendeltetésének megfelelően szabad használni. Véleményem szerint tehát nincs akadálya, hogy a gépkocsi tárolóban (vagy nemes egyszerűséggel: tárolóban) a gépkocsit és az üzemeltetéséhez szükséges dolgokat tárolják.

  Figyeljen oda, hogy az előírások egyértelműen tiltják, hogy föld alatti helyiségekben éghető folyadék, vagy gázpalack tárolása történjen, tehát ezeket nem lehet.

  A kerékpár tárolásának semmilyen akadálya nincs, azt nem tiltja semmi.

  Üdv, Csepregi Csilla

Anna · 2017-05-26 - 17:23

Kedves Csilla! Köszönöm a választ!

Anna · 2017-05-25 - 15:47

Kedves Csilla!
11 éve épült társasház második emeleti lakásában élek. Felettem (többi lakástól elfalazva) van egy padlás, amihez a lakásból feljáró is épült (lenyitható létra). A közös képviselő szerint nem tárolhatok a padláson sem ruhát, sem cipőt, sem könyvet, mert tűzveszélyes. Igaza van?
Köszönöm a válaszát!

  Csepregi Csilla · 2017-05-26 - 09:41

  Kedves Anna!

  Ruhát, cipőt, könyvet minden további nélkül tárolhat a padláson.

  A szabály az, hogy ha van a padláson kémény, akkor attól legalább 1 méterre tilos a tárolás, illetve a tetőszerkezet közelében csak úgy tárolhatók dolgok, hogy azok eltávolíthatók legyenek.

  Nem tárolhat a padláson robbanásveszélyes anyagokat, éghető folyadékot, illetőleg gázpalackot.

  Remélem tudtam segíteni.

  Üdv, Csepregi Csilla

Nacsa Hajnalka · 2017-03-05 - 20:47

Kedves Csepregi Csilla!
Kínosan ügyelek, hogy az 1.10 méteren kívül tartsam a virágokat a függőfolyosón. A függő folyosó végén van az otthonunk, a konyhaablaktól kb. 70 cm szabad terület van a folyosó végéig – én itt is virágokat tartok, fém virágállványon, és a földön, de ha jól értelmezem a cikket, akkor ez nem szabályos? Sőt, van egy virág, amely fa virágállványon van – ez sem megengedett? A konyhaablakban is tartok virágok balkonládában, és a konyhaablak alatt is, a földön, cserépben – de sajnos, akkor ez sem szabályos? élen úgy helyezem el őket a lépcsőházban, hogy nem szűkíti le a lépcsőházat sehol 1.10 métere. Még egy kérdést szeretnék feltenni: a lakáshoz tartozó balkonon tartható e kisméretű tároló szekrény, pihenő szék, napozóágy? Köszönöm a tájékoztatót, és előre is köszönöm a válaszait. Üdvözlettel: Nacsa Hajnalka

  Csepregi Csilla · 2017-03-30 - 08:03

  Kedves Hajnalka!

  Az 1,10 méter széles szabad utat meghagyva virágok probléma nélkül elhelyezhetők a lépcsőházban. Arra mindenképpen figyeljen, hogy a virágállványon semmi más ne legyen, így a “fa” anyagú tárolót talán nem kifogásolják a tűzoltók.
  A lakáshoz tartozó balkonon nyugodtan tároljon szekrényt, széket, napozóágyat, ez nincs megtiltva.

  Üdv, Csepregi Csilla

Zsóka · 2016-12-20 - 13:51

Kedves Csilla!

Tisztelettel kérek tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a kerékpárokat hogyan tárolhatjuk a lépcsőházban.
Sajnos a mi társasházunk,amely az 1970-es és 80-as évek között épült, földszint + négy emeletes, tárolóhelyiségek sehol sem lettek kialakítva. A lakások orosz tiszti lakások voltak, franciaerkéllyel.
Amikor mi beköltöztünk, ugyan alakítottunk ki egy a lépcsősor alatti tárolót, de még úgysem férnek el a kerékpárok, hogy egy családnak csak egy kerékpárt engedélyezünk elhelyezni. Hiába büntet bennünket a katasztrófavédelem, mert egyszerűen nincs hová tenni a bicikliket, ezek a házak így lettek kivitelezve. Azt szeretném megtudni, hogy ilyen esetben a helyi kirendeltség ad nekünk engedélyt arra vonatkozóan, hogy nem a lépcsőfordulóban, de villanyóra szekrények szabadon hagyása mellett a kerékpárok elhelyezhetők legyenek a lépcsőházakban és ne büntessék a társasházat meg. Sajnos ezen törvény nem gondolt ezekre a társasházakra, ahol ilyen problémákkal küzdünk.
Üdv. Zsóka

  Csepregi Csilla · 2017-01-03 - 09:38

  Kedves Zsóka!

  A katasztrófavédelem honlapján elérhető egy állásfoglalás, mely szerint nem tilos a kerékpárokat a menekülési útvonalon kívül elhelyezni. Igaz, hogy ez egy korábbi hatályban lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzatra vonatkozik, de a fővárosban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a kérdéses állásfoglalás még mindig érvényes.

  Sajnos, az ország különböző területein lévő katasztrófavédelmi igazgatóságok, kirendeltségek más-más módon kezelik ezt a kérdést. Van, ahol büntetnek a kerékpárokért, van, ahol nem, van, ahol elfogadják az állásfoglalásban foglaltakat, van, ahol nem. Azt tanácsolom hát, hogy kérdezze meg a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséget, hogy ők engedik-e a kerékpárokat, vagy sem?

  Üdv, Csepregi Csilla

Éva · 2016-11-18 - 18:01

Kedves Csilla!
A tűzvédelmi előírások megszegéséért a bírságot a társasházra vagy a kihelyezett virágok tulajdonosaira szabják ki? Aki nem helyez ki semmit, az is fizet a közösből?
Köszönöm válaszát.

  Csepregi Csilla · 2016-11-21 - 14:53

  Kedves Éva!

  A közös területen tapasztalt szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi hatóság a társasházi közösségnek fog tűzvédelmi bírság kiszabni. Ez azt jelenti, hogy bizony az is fizet a közösből, aki nem pakolt ki semmit.

  Üdv, Csepregi Csilla

Katonáné dr.Fazakas Rózsa · 2016-09-13 - 17:40

Kedves Csilla,

Azt szeretném megkérdezni,hogylehet-e vizzel teli akváriumot két teknősbékával tárolni a társasház lépcsőfordulójában? Ugyanis évek óta ott tárolja a szomszéd a teknősőket.

Üdvözlettel
Rózsa

  Csepregi Csilla · 2016-09-14 - 13:39

  Kedves Rózsa!

  Az akvárium nem éghető anyagú, tehát nem tilos a lépcsőházban elhelyezni. Ez azonban semmilyen formában nem csökkentheti le a menekülési útvonal szélességét 1,10 méter alá.

  Üdv, Csepregi Csilla

Runyai Krisztina · 2016-09-09 - 09:14

Tisztelt Csepregi Csilla!

Tegnap a házgondnoka rám szólt hogy a folyosónkon szedjem föl a padlószőnyeget mert az tilos lerakni,mivel éghető.Alatta egy 40 éves ronda linóleum van az nem annyira veszélyes??
Válaszát előre is köszönöm.

  Csepregi Csilla · 2016-09-09 - 09:57

  Kedves Krisztina!

  A lakások bejárati ajtaja előtt nem tilos lábtörlőt, szőnyeget elhelyezni, de csak a lépcsőház alapterületének, vagy a falfelület maximum 15 %-án lehet valamilyen dekoráció, installáció, szőnyeg. A ház gondnoka tehát jogosan szólt a szőnyegért, ha az nagyobb, mint a megengedett.

  Üdv, Csepregi Csilla

Birgány Norbert · 2016-08-13 - 19:03

Kedves Csilla,

Írtam kérdésem a katasztrófavédelemnek, de ide is feltenném, hogy több pontról tájékozódhassam.
Lépcsőházunk közös folyosója 1,45m széles. Gyermekkerékpárt(24″) tárolok kint, mivel közös helységet nem jelölt ki a ház erre a célra. Ha a kormány legszélesebb pontját mérem is marad 1,10m kereken a folyosóból, ami 25m hosszú. Sértek-e bármilyen hatályos jogszabályt ezzel?
Köszönettel, B. Norbert

  Csepregi Csilla · 2016-08-20 - 15:59

  Kedves Norbert!

  Én azt gondolom, hogy ha a kerékpárt a lépcsőkorláthoz rögzíti, azaz az eldőlés ellen védi, és valóban szabadon marad a kérdéses 1,10 méter szélesség a folyosón, akkor nem sért semmilyen jogszabályt.

  Üdv, Csepregi Csilla

Zsóka · 2016-02-09 - 19:42

Kedves Csilla!

Egy 12 lakásos társasház földszintjén élek családommal. Az épület két kijárattal rendelkezik. Az lenne a kérdésem, ha a hátsó kijárat kívülről csak kulccsal nyitható, akkor követelhetik e az ajtó kulccsal való zárását a nap 24 órájában? Szerintem tűz esetén ez egy nagyon fontos menekülési lehetőség és úgy érzem, hogy egy pánikba esett ember kijutása az épületből esélytelen. A közös képviselettel felvettem a kapcsolatot, de ők csak annyit kérdeztek, ha van kulcsom a kijárathoz, akkor mi a probléma? Próbáltam érvelni, hogy a nagy füstben gyerekkel a kézben nem vagyok biztos abban, hogy a kulcslyukat megtalálom a kulcsra hivatkozva gyorsan leráztak. Válaszát előre is köszönöm! Üdvözlettel Zsóka

  Csepregi Csilla · 2016-02-15 - 07:51

  Kedves Zsóka!

  Az ajtó zárása abban az esetben lehetséges, ha ahhoz minden érintettnek kulcsa van. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat csak ilyen kitételt tesz a zárassal kapcsolatban, tiltva nincs.

  Egyébiránt tökéletesen egyetértek… én sem tartom jónak, ha a bejárati ajtó zárva van. Ugyanakkor, gyerekkel a kezében a két kijárat közül azt fogja választani, amit épp nyitva talál, és kevés az esélye annak, hogy az egész házban Ön az első és egyetlen, aki a hátsó bezárt kijárathoz ér és az Ön nyitja ki elsőnek.

  Üdvözlettel: Csepregi Csilla

K. Misi · 2016-01-30 - 19:16

Tisztelt Hölgyem!

A ház ahol lakom, ott a lépcsőház tele van virágokkal, növényekkel és dobozokkal.
Ezzel kapcsolatosan kihez kell fordulnom ha feljelentést szeretnék tenni?

  Csepregi Csilla · 2016-02-01 - 11:30

  Tisztelt Uram!

  Keressen meg a +36 70 334 55 57-es telefonszámon.

  Tisztelettel: Csepregi Csilla

Grundtner Ilona · 2015-12-30 - 08:35

Kedves Csilla!

Amióta négyszintes társasházunk földszintjén lakom, 5 normál méretű muskátlis ládámat a félemeleten helyezem el ősztől tavaszig a következő módon:
A félemeleti lépcsőházi forduló 150 cm széles (tehát az alsó lépcsőfoktól az ablakig mért kövezet))
Az ablak alul 3 nem nyitható részre van tagolva, fölül a háromból csak a középső nyitható-buktatható. A kövezeten van az ablak előtt 7 cm magas, ca. 12 cm mély „emelkedő , előtte 3 db vastag korlát van egymás felett, egymástól ca. 30 cm. magasságban. A forduló egyébként 150 cm széles…Az emelkedőre teszem minden ősztől a muskátlis virágládáimat, tehát a korlát mögé, igy azok semmiképpen nem nyúlnak ki a lépcsőház járólapjára, nem képeznek semmiféle akadályt a lépcsőfordulóban.
Ennek ellenére az egyik első emeleti lakó minden reggel, amikor dolgozni megy, lehordja őket a földszinti szelektív kuka köré, elé, mögé – mikor hogy. Én persze visszateszem azokat a helyükre, amikor a reggeli órákban kimegyek a lakásból. A lakótárs este, ha hazajön, megint lehordja őket, én meg az esti kutyasétáltatás után vissza. Ez már napok óta igy megy. Egyelőre lazán veszem a dolgot, 65 éves vagyok, testmozgásnak tekintem a ládák felcipelését. De az Ön válaszát – mivel meggyőződésem, hogy nem sértem a vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, szeretném a hölgynek átadni, mert szerinte „tűzvédelmi szempontból veszélyes”, hogy ott tárolom a növényeimet tavaszig.(Meg aztán ki tudja, meddig bírom a ládák felcipelését…)
Köszönöm szíves válaszát
Grundtner Ilona

  Csepregi Csilla · 2015-12-30 - 10:18

  Kedves Ilona!

  Ön a virágládák elhelyezésével semmiféle tűzvédelmi szabályt NEM SÉRT!

  Nyugodtan mondja meg az első emeleti hölgynek, hogy ne fáradjon a ládák cipelésével, mivel azoktól nincs veszélyben az élete.

  Önt pedig tisztelem a türelméért.

  Boldog új évet!

  Üdvözlettel: Csepregi Csilla

Molnár Erika · 2015-12-12 - 18:24

Kétlakásos tárhasház felső szintjén lakom. Az alattunk lakó szomszéddal rossz a kapcsolat. Telente, és így most, is felhordja a növényeit a lépcsőháznak arra a részére, ahol csak én közlekedem. A lépcsőház keskeny, 1 m széles, a lépcsőfordulókban is. A lépcsőkre és a fordulóba is terebélyes növényeket rakott, csak azért is, mert szóltam, hogy engem akadályoz a közlekedésben, eltépi a kabátomat, stb. Amikor hidegebbre fordul az idő, a hatalmas leandereit is behozza a lépcsőháznak egy olyan részére, ahol ugyan nem közlekedünk, de ott vannak a gázórák, amiket lehetetlen ilyenkor megközelíteni, mert szorosan eltorlaszolja őket. Kérdezem, hogy mit tehetek, mert ha szólok, akkor még több növényt hord oda, hogy bosszantson.

  Csepregi Csilla · 2015-12-30 - 10:21

  Kedves Erika!

  Az a helyzet, hogy a folyosók minimális szélessége 1,10 méter kell, hogy legyen. Mivel Önöknél keskeny a folyosó, így ott semmiféle növény nem helyezhető el, ezzel a lakó tűzvédelmi szabályt sért, ha a Katasztrófavédelem munkatársai ellenőrzést tartanak, súlyos bírsággal sújthatják a társasházat.
  Nem tudom, hogy egy ilyen lakóra ez hatással van-e, talán érdemes jelezni neki, hogy a jogszabályok nem engedik meg az Önök folyosóján a virágok elhelyezését.
  Jelezze, ha tudok még valamiben segíteni…
  Üdvözlettel: Csepregi Csilla

Tar Csaba · 2015-11-24 - 16:30

Kedves Csilla!

Adott egy folyosó 160 cm szélességgel. A folyosó közepén van egy bejárat. A folyosó két végén 2-2 társasházi lakás található. Hol tárolhatom szabályosan a kerékpáromat. A közös használatú kerékpár tároló már megtelt. Várom készséges válaszát.

  Csepregi Csilla · 2015-11-24 - 16:39

  Kedves Csaba!

  Én azt gondolom, hogy ha az Önök folyosója 1,60 méter széles, és a meneküléshez minimum 1,10 méter széles folyosóra van szükség, akkor a maradék 50 cm-en el lehet helyezni kerékpárt.

  DE! Csak abban az esetben, ha valamilyen módon biztosítva van, hogy a kerékpár ne tudjon felborulni, eldőlni, ha a lakásokból menekülni kell:

  “A közlekedőkön NEM tárolhatók a következők:
  – az elhelyezett, tárolt anyag, tárgy esetleges eldőlése, elmozdulása akadályozná a kiürítést, a tűzoltó beavatkozást.”

  Remélem tudtam segíteni.

  Üdvözlettel: Csepregi Csilla

   Tar Csaba · 2015-12-01 - 17:35

   Köszönöm a gyors válaszát. Ha jól értelmezem, akkor a falhoz rögzítenem kell a kerékpárt.

    Csepregi Csilla · 2015-12-04 - 19:44

    Kedves Csaba!

    Szerintem ennyi a megoldás. Csak úgy kell rögzíteni, hogy ne borulhasson, hogy semmilyen körülmények között ne akadályozhassa a menekülést.

    Üdv: Csepregi Csilla

Szinte Loránd · 2015-07-09 - 20:29

Kedves Cikkíró! Érdeklődni szeretnék hogy szabályos e a hátsó lépcsőház földszinti és első emeleti kijáróját elzárni ráccsal? Minket állandóan zaklatnak hogy ruhát szárítunk stb de ezt nem tartom biztonságosnak!

  Csepregi Csilla · 2015-07-10 - 08:44

  Kedves Loránd!

  Sajnos nem olyan egyszerű a válasz…

  A menekülési útvonalat csak olyan módon szabad lezárni, hogy a lezárt ajtóhoz (rácshoz) minden érintettnek van kulcsa. Ugyanakkor a hátsó lépcsőház lehet, hogy az Önök épületében nem számít menekülési útvonalnak. Ezt számítással, az alaprajzok ismeretében lehetne meghatározni.

  Tisztelettel: Csepregi Csilla

Ádám · 2015-06-10 - 19:47

Kedves Csilla!
Viszonylag új építésű társasház 3. emeletén lakunk. A hosszabb, egyenes folyosón 5 lakás van. A lépcső középen megy lefelé az egyenes folyosó oldalából nyílóan. A lakások közül három a folyosó lépcsővel ellentétes oldalára nyílik, 1-1 pedig a két végére.
A középső lakó hosszú ideje a folyosó oldalán futó lépcsőkorláthoz zárva tárolja a biciklijét. Túl azon, hogy ez nem éppen egy rendezett lépcsőházhoz passzoló dolog, ha a fent leírtakat jól értem, tűzvédelmi szabályokat is sért. A kerékpár mellett talán éppen marad 110 cm, de ez a szakasz abszolút nem zsákfolyosó. Itt közlekednek el a két hátsó lakás lakói.
Mi a véleménye a helyzetről? Válaszát előre is köszönöm!

  Csepregi Csilla · 2015-06-16 - 10:07

  Kedves Ádám!

  A közlekedőkön nem lehet elhelyezni kerékpárt. Ez alapszabály. Szóval a kérdéses bicikli elhelyezésével a lakó jogszabályt sért. Arra azonban felhívnám a figyelmet, hogy ha a tűzvédelmi hatóság észreveszi ezt, a társasházat fogja megbüntetni, nem a lakót, hiszen a hatóság nem fog az után nyomozni, hogy a folyosón kinek a kerékpárja akadályozza a menekülést. Szóval jobb lenne meggyőzni a lakót arról, hogy máshol tárolja a biciklit.

  Tisztelettel: Csepregi Csilla

Bagi Ernőné · 2015-06-02 - 14:53

Kérdezem!
A t.ház homlokzatán lévő erkélyekre milyen árnyékoló szerelhető fel? Ugyanis a mi társasházunkban van kirakva napernyő, Ikeás fa fel-le húzható roletta, bambusznádból fel-le húzható árnyékoló, vékony pálcikából fűzött fel-le húzható árnyékoló. Az egyik tulajdonos szerint ezek tűzeveszélyesek .Milyen árnyékolót lehet
felszerelni?

pepepe · 2015-02-27 - 11:24

Kedves Csilla!

A cikk elején lévő link nem visz sehová (OTSZ). S nem is ez a legnagyobb gond, hanem hogy az OTÉK 95.§ (4) bekezdése nem is létezik!!!!!! itt lehet utánanézni: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR

Jó lenne aktualizálni ezt az írást, hiszen közeleg a tavasz és sokan raknánk ki virágokat, zöld-fűszereket a gangra…

  Csepregi Csilla · 2015-02-27 - 13:47

  Kedves pepepe!

  Köszönöm a figyelmeztetést, javítottam a cikket. Sajnos a jogszabályok néha sűrűbben változnak, mint ahányszor azt ép ésszel követni lehetne. Például az említett OTSZ 2015. március 5-én változik ismét. Igyekszem a változásokat is javítani.

  Üdvözlettel: Csepregi Csilla

Bodzsár Erika · 2015-02-15 - 12:45

Kedves Csilla!

Azt írod “füstmentes lépcsőházak /azaz függőfolyosók/”, a függőfolyosós társasházakban lehet e a lépcsőházban és a függőfolyosókon dohányozni? Vannak lakások akiknek az ajtaja vagy ablaka a másiktól még 1 méterre sincs és minden dohányos a függőfolyosón cigarettázik. Van e erre jogszabály vagy csak az SZMSZ-ben lehet szabályozni?

Köszönöm.
Üdv. Erika

  Csepregi Csilla · 2015-02-27 - 13:51

  Kedves Erika!

  A dohányzási tilalom csak zárt terekre vonatkozik, így a függőfolyosón való dohányzást semmi nem tiltja. SZMSZ-ben érdemes szabályozni, ha van erre igény, de nem olyan egyszerű, hiszen a társasházi törvény szerint ennek megszavazásához a tulajdonosok négyötödös többségének hozzájárulása szükséges.

  Üdvözlettel: Csepregi Csilla

GILLÁNYI Tímea · 2014-08-30 - 19:16

Törvényt sértek-e azzal ,hogy hordozható ruhaszáritót rakok bizonyos időközönként,tehát nem állandóra a közlekedő folyosóra? Köszönöm válaszát.

  Csepregi Csilla · 2014-09-01 - 06:35

  Kedves Tímea!

  Igen. Törvényt sért.

  Üdvözlettel: Csepregi Csilla

Mária Rozália · 2014-07-21 - 15:08

Mi a helyzet a szellőzőbe bekötött szagelszívókkal?

  Csepregi Csilla · 2014-07-21 - 17:24

  Kedves Máris Rozália!

  Nem értem a kérdést… mi a baj velük?

  Tisztelettel: Csepregi Csilla

Pintér Györgyné · 2014-05-26 - 11:39

Egy 3. emeleti belső lakásban élünk, lépcsőházból a függőfolyosóról tudunk bejutni. a Függőfolyosón a mellettünk élő lakó kb. 30-40 cm szélesen a fal mellett egészen a konyhánk ablakáig a folyósó padlózatán virágokat tárol, köztük kaktuszokat, illetve az ablakaiból is benyúlnak a folyosóra a cserepes virágai. Szerintem a közlekedő folyosót elzárja, még tűzmentes időszakban is. A függőfolyosó szélessége kb. 1.2 m. A tűzvédelmi szabályzatot végig olvasva, arra a következtetésre jutottam, hogy ezt a szomszédomnak be kellene tartani és szabadon hagyni a függőfolyosót. Remélem jól gondolom, mert nem szeretnék senkit megsérteni indokolatlanul. Kérem szíves válaszukat.

  Csepregi Csilla · 2014-05-26 - 15:09

  Kedves Pintér Györgyné!

  Ha a kérdéses virágok olyan folyosószakaszon vannak, amelyen keresztülhaladva tudják csak megközelíteni a lépcsőházat, akkor egyértelműen szabálytalanul tárolja a szomszéd a virágokat.
  Az előírások szerint a folyosót (menekülési útvonalat) nem szabad 1,10 méternél jobban leszűkíteni, még virágokkal sem.
  A szomszédja tehát – ha akadályozza a menekülést – megszegi a tűzvédelmi szabályokat, amiért akár 60.000 – 500.000 Ft bírságra is számíthat.

  Üdvözlettel: Csepregi Csilla

Rosta piroska · 2014-04-27 - 20:57

Érdeklődnék a lépcsőházban műanyag cserépben volt a virágom. Figyelmeztettek, hogy vigyem be, mert a műanyag éghető. Nevetségesnek tartom, ugyanis, ha meg gyulladna, mivel a műagyag eldeformálódik, a kiömlő föld eloltaná a tüzet.Kipróbáltam. Kérdezném, a z ajtók fából vannak, általában a lábtörlők is éghető anyagból vannak. Nem értem ezt a műagyag cserép tilalmat. Esetleg megváltozott és nem tudok róla?
Köszönöm válaszukat, és remélem elfogadható magyarázatot kapok.

  Csepregi Csilla · 2014-04-28 - 09:06

  Kedves Piroska!

  Nem tudom, ki figyelmeztette, hogy nem használhat műanyag cserepet, de ha azt feltételezzük, hogy a virág amúgy “jó” helyen volt, tehát nem szűkítette le a menekülési útvonalat, akkor nem lehet probléma a műanyag cseréppel. Ez pedig a következők miatt van:

  Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 575/A. § (1) bekezdése szerint:

  “Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagok – az építési termékek és biztonsági jelek kivételével – az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének legfeljebb 15%-áig helyezhetők el.”

  Egészen biztos, hogy egy műanyag cserép nem éri el, vagy haladja meg a padló felület 15 %-át, azaz nem vesz el ennél több helyet az alapterületből. Ez tehát azt jelenti, hogy ha nem lóg bele a cserép a menekülési útvonalba, akkor bizony lehet műanyagból, ezt nem tiltja semmi.

  Remélem sikerült választ adnom a kérdésére.

  Üdvözlettel: Csepregi Csilla

Nagy L. Éva · 2014-03-21 - 18:25

Azt szeretném kérdezni, hogy a folyosó ablak alatt lévő korlátjához kerékpár támaszható-e?

  Csepregi Csilla · 2014-03-28 - 07:57

  Kedves Éva!

  Az attól függ, hogy hol van, és milyen célt szolgál az az ablak. Ha megpróbálja lerajzolni, és elküldi a gyujtoforras@gmail.com e-mail címre, akkor megnézem, hátha.

  Üdvözlettel: Csepregi Csilla

Seres Imréné · 2014-03-19 - 09:10

Kérdésem, hogy a folyosói korláton virágtartó tartható-e. Természetesen nem befelé, hanem kifelé elhelyezve.

  Csepregi Csilla · 2014-03-19 - 12:21

  Kedves Seres Imréné!

  Kifelé elhelyezve természetesen tartható. Azt nem tiltja semmi.

  Üdvözlettel: Csepregi Csilla

D. Gabriella · 2014-02-01 - 14:02

Nem vagyok egy jogász alkat, ezért vannak dolgok, amik nem egyértelműek. Például az, hogy a menekülési útvonalat számítással határozzák meg. De mi alapján? Gondolom egy sportcsarnoknál nem elég az 1,10 m, ezért ott szélesebb kell. De hogy néz ki ez egy lépcsőháznál? Nálunk 128 cm széles közlekedő marad, ha a babakocsink is a folyosón van. Akkor ez így rendben van?

  Csepregi Csilla · 2014-02-02 - 13:45

  Kedves Gabriella!
  A menekülési útvonal szélességét számítással határozzák meg, így jön ki a lakóépületekben a minimális szélességi követelmény, azaz 1,10 méter.
  Van azonban egy rossz hírem. Hiába marad a babakocsi mellett 128 cm széles közlekedő, nem szabad a babakocsit kint tárolni, ha az ugyanis meggyullad, akadályozza a menekülést, hiába van mellette elegendő szabad hely.
  Babakocsit kizárólag zsákfolyosón szabad elhelyezni, menekülési útvonalon nem. Ha a tűzvédelmi hatóság meglátná a babakocsit a folyosón, bírságolna érte.
  Üdvözlettel: Csepregi Csilla

Gyarmati Lajosné · 2013-10-06 - 16:45

Társasházi saját tulajdonú lakásban a stukatur léte, nem léte okozhat e tűzveszélyt? Lebontható e meglévő stukatur? Van e erre bármilyen szinten jogi szabályozás?
Előre köszönöm válaszát

Tóth Tibor Mihály · 2013-05-06 - 09:54

Sajnálatos módon sem a jogszabály(ok)ban, sem egyéb iránymutatásban, irányelvben NEM foglalkoznak a “szabadban” lévő függőfolyosókkal, mint menekülési útvonalakkal, illetőleg ezek “tárolási” szabályaival. TI mit tudtok erről a témáról?

Köszike: T.T.

  Csepregi Csilla · 2013-05-06 - 10:36

  Kedves Tibor!

  Konkrétan valóban nincs leírva, de a füstmentes lépcsőházak (azaz függőfolyosók) esetében ugyanazon szabályok érvényesek, mint a zárt lépcsőházakban, folyosókon. Szóval a tiltás a függőfolyosókon való tárolást ugyanúgy tiltja, hiszen az itt tárolt anyagok a menekülést ugyanúgy akadályozzák.

  Üdv: Csilla

Logikus · 2012-06-08 - 17:12

Ha a közlekedő rész -régebbi építésű társasháznál- kisebb mint 1m 10 (pl 95 cm), akkor ha ez kiszélesedik egy szakaszon 1m 10-re, akkor a kiszélesedő szakaszon elhelyezett, fixen a falra épített 15cm mély szekrény semmi akadályt nem jelent, hiszen a közlekedő áteresztő kapacitását a 95 cm szélességű rész szabja meg.

  Csepregi Csilla · 2012-06-08 - 17:46

  A fenti problémára a cikkemben van a válasz:
  “A közlekedőkön NEM tárolhatók a következők: tárolásra szolgáló tárgyak (pl. szekrény)”

  Ez nem azért van előírva, mert esetenként akadályozza a menekülést, hanem mert vagy a szekrény önmagában égni tud (pl. fából készült), vagy a benne tárolt tárgyak gyulladhatnak meg. Ha a falra szerelt szekrény, vagy a tartalma meggyullad (volt már ilyen tűzeset!!), akkor vagy a lángok akadályozzák a 95 cm-en történő menekülést, vagy a folyosót lepi el a gyilkos füst.
  Szóval elvileg valóban nem akadályozza a menekülést, azonban veszélyforrást jelent, mivel képes az égésre.
  Ha a szekrény fémből készül – mert így nem éghető – akkor sem helyezhető el, mivel semmi nem garantálja, hogy benne is mindig, minden esetben nem éghető anyagok elhelyezésére kerül sor. Ezért van a kategorikus tiltás.

   Dallosné B Katica · 2018-03-15 - 20:18

   Szép jó napot ! Kérek egy kis tanácsot . Társasházban lakunk , van egy mélygarázsunk. Nincs autónk 10 éve , így a garázsban bútor , könyvek egy kis faanyag szerszámok a párom régiségei vannak. Csinált magának egy kis kuckot benne, olvas rajzolgat. A szomszédok viszont támadnak minket miatta. Kérdés mit tarthatók a garázsban. Nem szeretnék támadási felületet adni nekik.
   A választ Köszönöm előre is.

    Csepregi Csilla · 2018-03-21 - 13:55

    Kedves Katica!

    A jogszabály szerint a helyiségek csak a saját funkciójuk szerint használhatók. A mélygarázs egy tároló, amiben tárolni lehet különféle dolgokat. A jogszabály szerint a mélygarázsban kizárólag a gázpalack tárolása tiltott, továbbá – tárolóállásonként – a gépkocsi üzemanyagtartályán kívül maximum 5 liter éghető folyadék tárolható. Természetesen a mélygarázsban semmiféle tűzveszélyes tevékenység nem folytatható.

    Véleményem szerint tehát nem ütközik jogszabályba, ha Önök – a tiltott dolgokon kívüli – használati tárgyakat tárolnak ott. Ugyanakkor a nagymértékű éghető anyag felhalmozása egy esetleges tűzben komolyan veszélyezteti az épület állékonyságát, és nagyban segíti a tűz terjedését, amit egy társasház esetén nem illendő figyelmen kívül hagyni.

    Üdv, Csepregi Csilla

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

kettő × négy =